In Duminica lui Zaheu vameșul, PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. Cu toții eram pierduți. Din momentul în care primul om a păcătuit, om în care se afla întreaga omenire, cu toții am fost pierduți. De aceea a venit un Om, Singurul fără de păcat, ca pe toți să-i mântuiască de păcat. (Fericitul Augustin)

În Duminica lui Zaheu Preasfinţitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la Mănăstirea Curchi.

Fragmentul evanghelic de astăzi prezintă tema pocăinţei prin exemplul lui Zaheu, despre care ni se spune că era mai-mare peste vameşi. Demnitatea sa era echivalentul unei funcţii înalte în contextul lumii actuale. Este lesne de înţeles că era bogat şi influent, fapt consemnat şi de Sfânta Scriptură. Zaheu era mic de statură şi nu putea să-L vadă pe Hristos și de aceea s-a urcat într-un sicomor. Nu putea oare Zaheu, o persoană importantă, să-şi facă loc în primele rânduri ale mulţimii ca să ajungă la Hristos? Desigur ar fi putut, însă Zaheu era conştient de păcatele sale şi de faptul că Hristos i le ştie, deci se socotea nevrednic să-L întâmpine sau să-L invite în casa sa. Însă  Hristos Însuși vine în întâmpinarea smereniei sale: „Zahee, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci azi trebuie să rămân în casa ta”.

„A venit Fiul Omului sa caute si sa mantuiasca pre cel pierdut”, Dumnezeu, luând asupra Sa omenitatea, fără să fie căutat și chemat de oameni, a venit El însusi, din negrăita Sa bunătate, să caute și să mântuiască neamul omenesc, care pierise din pricina înstrăinării și îndepartării sale de Dumnezeu, a venit să caute și să mântuiască pe fiecare om tras în pierzare de către păcat, cu singura condiție, ca omul să-L primească pe Dumnezeu, Care îl caută și vrea să-l mântuiască”, ne spune sfântul  Ignatie Breanceaninov.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, PS Siluan a vorbit despre modelul de pocăință autentică a vameșului Zaheu. „Fragmentul evanghelic de astăzi ne vorbește despre o întâlnire: a omului, cu Dumnezeu, a păcatului, cu Cel care poate oferi iertare și dezlegare de păcate. O întâlnire care va schimba întreaga noastră viață. Fiecare dintre noi ne putem regăsi în această parabolă, greșind mereu față de Dumnezeu și față de aproapele. Urmând exemplul lui Zaheu, vom putea și noi să ne desprindem de cele lumești și să călătorim spre întâlnirea noastră cu Dumnezeu, care va aduce vindecarea noastră și un mod de viață cu mai mult sens și profunzime. ” – a menționat Preasfinția Sa.

Adevărata pocăinţă este schimbarea minţii, schimbarea vieţii, o lepădare de viaţa anterioară şi de păcat, o dorinţă sinceră de a ne supune propria voie celei dumnezeiești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *