În Duminica Întoarcerii Fiului risipitor – Preasfințitul Siluan al Orheiului a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Curchi

Duminică 24 februarie 2019 în Duminica Întoarcerii Fiului risipitor – Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Duminica Fiului Fisipitor este a doua duminică de dinaintea Postului Mare, din săptămânile pregătitoare ale Postului. Este duminica de după Duminica Vameşului şi Fariseului şi este înainte de Duminica Înfricoşatei Judecăţi. Această perioadă de dinainte de Postul Mare este începutul ciclului pascal de cult din Biserica Ortodoxă.

La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (cap.15, vs.11-32) – în care este relatată pilda Întoarcerii Fiului risipitor.

În pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32), Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat o închipuire a dragostei adevărate, a dragostei dumnezeiești. Bucuria pentru păcătoșii întorși la pocăință a fost singura bucurie care I-a luminat pătimitorul suflet de-a lungul întregii vieți pe pământ. Numai dragostea dumnezeiască o întrece pe cea de mamă.

Doar Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubește mama. El singur ne iartă mai mult ca ea, El singur se bucură mai mult decât ea când ne schimbăm în bine. Cine nu ne rabdă atunci când păcătuim, acela nu ne iubește. Nu ne iubește nici acela care nu ne iartă atunci când ne pocăim pentru păcatele săvârșite. Dar cel mai puțin ne iubește cel ce nu se bucură de îndreptarea noastră.

Răbdarea, iertarea și bucuria sunt cele trei mari însușiri ale dragostei dumnezeiești. După ele se recunoaște adevărata dragoste – dacă se poate vorbi de adevărata dragoste în afară de dragostea cea dumnezeiască. Fără acestea trei, dragostea nu este dragoste. Și dacă unui alt fel de a iubi i se spune „dragoste”, este ca și cum i-ai zice caprei sau porcului „oaie”. (Sf. Nicolae Velimirovici)

Evanghelia ne arată libertatea păcătoasă, aceea în care uităm că am primit de la Părintele ceresc darul însuși al vieții noastre, cu toate celelate daruri pe care însăși existența noastră le cuprinde, și anume: darul conștiinței, al voinței și darul capacității de a iubi. Evanghelia de astăzi ne pregăteşte pentru Sfântul şi Marele Post – ne cheamă să ne gândim la ceea ce am risipit în viaţa noastră în păcat, înstrăinare de Dumnezeu, în patimi egoiste. Pocăinţa fiului risipitor să ne fie pildă, îndreptare şi îndemn pentru toţi, iar neascultarea şi căderea lui în desfrâu să ne aducă aminte de marea primejdie ce ameninţă pe copiii loviţi de necredinţă şi desfrâu.

Răspunsurile liturgice la slujbă au fost date de corul mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Duminica viitoare Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, sau a lăsatului sec de carne.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *