În Duminica a XXVI-a după Cincizecime PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

„Nu e bogat cel ce are multe, ci cel ce n-are trebuinţă de multe, nici nu este sărac cel ce n-are nici o agonisită, ci cel care pofteşte multe – după acest dreptar trebuie socotite totdeauna sărăcia şi bogăţia.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

În Duminica a XXVI-a după Cincizecime, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.

Există întrebări fundamentale pe care orice om și le pune odată și odată. „De ce ne este dată viața? Încotro ne îndreptăm? Există ceva dincolo?” Când nu știe să își răspundă singur, omul apelează la un altul care știe răspunsurile. În Evanghelia duminicii de astăzi, întrebarea este pusă Mântuitorului de un dregător bogat: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moș­tenesc viața de veci? (Lc. 18, 18).

Tânărului care-și dorea desăvârşirea, Mântuitorul îi propune să se lepede de cele materiale, prin împărţirea averii la săraci, şi să-I urmeze, părăsind casa, rudele şi toate grijile pământeşti.

Cine nu urcă ambele trepte ale desăvârşirii: lepădarea de cele trecătoare şi urmarea lui Hristos, nu poate ajunge la treapta desăvârşirii.

Sfântul Vasile cel Mare spunea: „Îl numești Învățător și nu te porți ca un ucenic? Mărturisești că este bun și respingi sfaturile ce ți le dă? Și doar Cel bun ofera lucruri bune! Îl intrebi de viață veșnică, dar arăți că ești cu totul prins de desfătarea vieții de aici! (…) Dacă, după cum spui, nici n-ai ucis, nici n-ai desfrânat, nici n-ai furat, nici n-ai dat mărturie mincinoasă împotriva cuiva, zadarnică ți-e râvna pentru săvârșirea acestor virtuți, pentru că nu adaugi și virtutea ce-ți lipsește, fără de care nu vei putea intra în Împărăția lui Dumnezeu.”

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Siluan a subliniat faptul că oamenii contemporani se află într-o goană fără margini după lucrurile lumești și trecătoare, nevăzând nimic mai mult și mai departe de plăcerile efemere, având credința greșită că dincolo de mormânt nu ar mai fi nimic. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți la continuarea postului în rugăciune, milostenie și fapte bune, pentru a se pregăti de luminatul praznic al Nașterii Domnului.

În dorinţa de a se uni la această rugăciune comună, mulţime de credincioși, ascultând Dumnezeiasca Liturghie, s-au apropiat cu credință și cu dragoste de Potirul Domnului pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *