În Duminica a XX-a după Cincizecime PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

În Duminica a XX-a după Cincizecime, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău. Preasfinței Sale i-a coliturghisit soborul de slujitori ai Catedralei.

Parabola evanghelică din această Duminică este una semnificativă pentru sensul vieții creștine. Ea ne arată firescul vieții omului în comuniunea cu Dumnezeu Care ne dăruiește adevărul Său mântuitor prin cuvintele Sale pe care, în cazul de față, Mântuitorul Hristos le interpretează, caz mai rar în activitatea Sa.

Mântuitorul Hristos a străruit în repetate rânduri asupra obligaţiei noastre de a rodi; rodirea fiind una dintre condiţiile esenţiale ale vieţii noastre, dar și a mântuirii. Dumnezeu va osândi uscăciunea și sterilitatea sufletească, considerate drept păcate grele. După cum darurile sunt diferite, tot astfel şi capacitatea de rodire diferă de la om la om; de aceea la unul sămânţa face o sută de boabe, la altul şaizeci şi la altul treizeci. Este aici o profundă înţelegere a însuşirii proprii fiecărui suflet de a-şi asimila cuvântul şi de a-l face să rodească după măsura sa. Însă nimeni nu se va putea îndreptăți că nu a primit cele necesare pentru a aduce rod.

Sf. Sofronie Saharov ne îndeamnă:  „Este esențial să citim Evanghelia, cu care nu se poate compara nici o altă carte. Apoi, viața noastră va fi construită pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și vom începe să ne gândim, și să luam decizii în spiritul poruncilor divine.”

În cuvântul de învățătură adresat către cei prezenți Preasfinţitul Siluan a subliniat faptul că precum sămânța nu rodește oriunde ar fi semănată, ci doar într-un pământ bun, la fel și cuvântul lui Dumnezeu nu poate rodi decât în inima omului deschis către El. „Mântuitorul ne cheamă să reflectăm dacă suntem în stare să primim Cuvântul Său, să-l facem roditor în viețile noastre pentru ca la momentul potrivit să auzim și noi: „Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune” (Matei 25, 21). Să cerem ajutorul Bunului Dumnezeu să devenim vrednici de chemarea noastră și de a-I putea aduce darul nostru mântuitor,” a menționat Preasfinția Sa.

Primind Cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă Sfântul Simeon Noul Teolog, nu trebuie să ne lăsăm distrași de probleme fără valoare și nefolositoare, ca nu cumva diavolul să vină și să ne găsească preocupați de ele. E ca atunci când corbul găsește în câmp un grăunte de grâu, înainte să fie acoperit de pământ, îl ia și zboară cu el. Diavolul răpește amintirea acestor învățături catehetice din inimile noastre și ne găsim goliți și lipsiți de învățătura binefăcătoare (Mt. 13, 19).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *