În duminica a X-a după Rusalii, PS Siluan, Episcop de Orhei, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

„Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută” (Evrei 11, 6).

Duminică, 24 august 2019, în Duminica a X-a după Rusalii, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi,  a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea Curhi.

Tema pericopei evanghelice din această duminică este credința. Credința de care aveau nevoie atât  Apostolii, cât și fiecare dintre noi.

Cheia lucrării lui Dumnezeu în viețile noastre este credinţa, pe ea o cere Mântuitorul Hristos tuturor celor care veneau la El.  Atunci când cineva cerea un dar de la El, le răspundea: «De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede» (Mt. 9, 23). Despre cei ce veneau către El cu o credinţă fierbinte în puterea Sa dumnezeiască, spunea cu uimire: «Nici în Israel n-am aflat atâta credinţă» (Mt. 8, 10). Iar în altă parte menționează: «Văzând credinţa lor, spuse slăbănogului…» (Mt. 9, 2). De fapt toată Sfânta Scriptură mărturiseşte că mijlocul prin care se primesc darurile și harismele dumnezeieşti şi prin care se explică tainele este credinţa.

„Toate necazurile şi problemele lumii acesteia vin de la puţina lor credinţă: nimeni nu crede cu adevărat că Dumnezeu le poartă de grijă şi atunci se ocupă ei de asta! Işi fac griji pentru trai, asigurări de sănătate, de boală, aduna bani pentru zile negre. Toate pentru tihna aces­tui trup. Dar lumea este oarbă şi nu-şi dă seama că doar Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă şi toate asigurările noas­tre sunt zadarnice!”, – ne spune Pr. Petroniu Tănase.

Celui ce crede, toate îi sunt cu putință, si, dimpotriva, nimic nu e cu putință celui necredincios.  Credinta este indispensabila pentru viața duhovnicească, fără ea nu e posibilă o legătură cu singurul Izvor al vietii, cu Dumnezeu Însuși.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prezenți, PS Siluan a explicat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată vindecarea lunatecului, menționând valoarea rugăciunii și a credinței, dar și faptul că Mântuitorul Hristos este unicul și adevăratul Tămăduitor al sufletelor și trupurilor noastre. „Vindecarea noastră este posibilă doar cu ajutor dumnezeiesc, har divin. Cerând acest ajutor de la Bunul Dumnezeu prin rugăciune și nădăjduind întru mila și iubirea Sa de oameni, vom putea depăși toate neputințele noastre și ne vom putea vindeca de orice boală sufletească sau trupească, căci „la Dumnezeu nimic nu este cu neputință”, – a subliniat Preasfinția Sa.

Numeroși credincioși prezenți la Sfânta Liturghie s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul mănăstirii Curchi, dirijat de Dumitru Buga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *