În Duminica a IV-a după Rusalii, PS Siluan al Orheiului a liturghisit în mijlocul credincioșilor parohiei cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din com. Stăuceni, mun. Chișinău

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, Preasfinţitul Părinte Siluan de Orhei, Episcop-vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, a oficiat în Duminica a IV-a după Rusalii, 1/14 iulie 2019, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul credincioșilor parohiei cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Stăuceni, mun. Chișinău, cu prilejul aniversării a 50 de ani de viață pământească a părintelui paroh, prot. mitr. Gheorghe Gavriliță.

Astfel, în dimineața zilei, Episcopul de Orhei a fost întâmpinat cu multă căldură sufletească și cu tradiționala pâine și sare de către parohul localității, prot. Gheorghe Gavriliță, dimpreună cu enoriașii păstoriți.

La slujba arhierească duminicală au înălțat rugăciuni alături de ierarh enoriașii și tinerii parohiei, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și un sobor de preoți și diaconi, printre care: prot. mitr. Zosima Toia, protopop al sectorului III, Chişinău și paroh al bisericii ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din or. Durleşti, mun. Chișinău, Duhovnicul-administrator al Mănăstirii Ciuflea, PC Părinte Arhim. Nicolae (Roșca), dar și parohul localității prot. mitr. Gheorghe Gavriliță.

La Vohodul mic, parohul bisericii, prot. mitr. Gheorghe Gavriliță, pentru activitatea rodnică la cârma parohiei, dar și cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua nașterii, a fost decorat cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir de către PS Siluan, cu înalta distincție mitropolitană Ordinul Cuv. Paisie Velicicovski de gr. II.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice din cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a vorbit celor prezenți despre virtuţile sutaşului din textul biblic citit astăzi (Matei 8, 5-13): „Credința sutașului era atât de mare încât știa clar și credea că doar Porunca Lui Hristos este de ajuns să-l ridice pe cel bolnav și astfel a considerat de prisos să-l aducă pe cel suferind acolo. Anume din acest motiv sutaşul, răspunzând, I-a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi servul meu se va tămădui. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun unuia: Du-te! şi se duce; şi altuia: Vino! şi vine; şi robului meu: Fă asta! şi face”. Auzind acestea, Iisus S’a minunat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevăr vă grăiesc, nici în Israel, n’am aflat atâta credinţă!” (Matei 8,8-10). După ce a auzit această mărturisire sinceră, ceva nemaiîntâlnit de El până acum, Mântuitorul S-a minunat, zicând că nu a întâlnit nici la israeliteni atâta credință, dându-l exemplu întregii mulțimi și altora, încât să dorească să-i urmeze râvna lui. Lauda Mântuitorului nu s-a limitat numai la cuvinte, ci răsplătindu-i credința lui, i l-a dat pe cel bolnav vindecat. Să auzim și noi, iubiți credincioși, cei care trebuie să-L primim pe Hristos, pentru că putem să-L primim și acum. Să-l ascultăm și să luăm pildă din râvna lui, urmând și noi exemplul acestui sutaș și să-L primim cu aceiași dispoziție largă. Pentru că și atunci când îl primim pe sărac, pe cel însetat și pe cel gol, pe Hristos îl primim și îl așezăm la masă cu noi”, a subliniat Preasfințitul Siluan.

După oficierea Tedeumului de sărbătoare de la sfârșitul Liturghiei, Episcopul cetății Orheiului a adresat un mesaj de felicitare Părintelui Paroh, prot. mitr. Gheorghe, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la naștere, în care a menționat următoarele: „Marcarea aniversării  a 50 de ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare aceeaşi răbdare, dăruire de sine, care Vă caracterizează, întru mulți și senini ani”, a menționat Ierarhul Orheiului în mesajul său adresat părintelui paroh.

La sfârșit, părintele paroh Gheorghe a mulţumit Preasfinției Sale pentru bunăvoinţa de a împărtăşi bucuria evenimentului dimpreună cu credincioșii parohiei, pentru îndemnurile primite și frumoasa slujire liturgică de astăzi.

În încheiere, Ierarhul Vicar mitropolitan a transmis credincioșilor prezenți la slujirea arhierească binecuvântările părintești ale ÎPS Mitropolit Vladimir, la acest ceas de sărbătoare pentru parohie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al parohiei, condus de presbitera Tatiana Gavriliță, decorată astăzi de ierarh cu Ordinul Cuv. Parascheva de gr. III, pentru merite deosebite în activitatea misionară și socială desfășurată în cadrul parohiei.

Serviciul de Presă al Vicariatului de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *