Importanța Îngerilor și Sfinților în viața oamenilor

Dumnezeu vine în ajutorul oamenilor și prin Sfinții Îngeri. Sfântul Vasile învață că fiecărui creștin i s-a dat de la botez drept însoțitor un înger, care îl călăuzește în exercițiile grele ale virtuților către ținta cea feriricită a mântuirii și prin care Dumnezeu îl însoțește în lupta împotriva curselor diavolului.

Acest înger ne păzește pe noi înșine de tendințele rele care ne duc la păcat, fiind astfel călăuza noastră împuternicit cu îndrumarea vieții omului. Când diavolul caută să ne întineze sufletul cu păcate , îngerul intervine pentru a ne curăți de ele. „Îngerul stă alături de oricine a crezut în Domnul, dacă nu căutăm să-l  alungăm de lângă noi prin faptele noastre cele rele. Că după cum pe albine le alungă fumul și pe porumbei îi pune pe fugă mirosul cel urât, tot asemeni și pe îngerul păzitor al vieții noastre îl îndepărtează păcatul cel plin de jale și de neplăcută duhoare.

Dacă ai în suflet fapte vrednice de paza îngerească și dacă în tine se găsește o minte bogată în ce privește cercetările adevărului, atunci pentru bogăția faptelor vrednice de cinste ale virtuților, în chip necesar îți așează alături păzitori și gardă și te înconjoară cu apărarea îngerilor… Căci după cum zidurile cetăților, stând de jur împrejurul acestora, le apără din toate părțile  de năvălirile dușmanilor, tot asemeni îngerul face zid de apărare pentru ceea ce este în fața noastră, este strajă pentru vrăjmașii care ar veni pe la spate și nu lasă lipsite de pază nici părțile. Sfântul Teodor, ucenicul Sfântului Pahomie spune într-o cuvântare: „Dacă omul păzește gura și este smerit, îngerii vor fi însoțitorii lui în acest loc (acolo unde-și duce existența), sufletul său va fi îmbălsămat, răspândind  parfumul în afară; îngerii îl vor pomeni ziua și noaptea înaintea lui Dumnezeu, fie că-i vorba de un călugăr, fie că-i vorba de un mirean”. Îngerii înregistrează toate cuvintele noastre, zice Sfântul Vasile, iar Dumnezeu cercetează dispozițiile lăuntrice. De aceea în ziua judecății îngerii vor mărturisi cu Dumnezeu fie pentru noi, fie împotriva noastră, după cum ne-am purtat. Așadar îmbunătățirea noastră este ajutată și de îngeri, participând și ei la lucrarea Sfântului Duh asupra noastră.

De asemeni ne ajută și Sfinții în frunte cu  Sfânta Fecioară, ca unii ce au trăit viața noastră și cunosc luptele noastre. Sfinții ne ajută în două feluri: prin rugăciunile pe care le fac pentru noi și prin pilda vieții lor. Sfântul Vasile, închipuindu-și ce va zice Domnul către monahul îmbunătățit, săvârșit din această viață, spune ca din partea lui Hristos: „Eu voi asculta cuvintele  tale,  fiindcă și tu le-ai ascultat pe ale Mele. Vei cere de la Mine mântuirea fraților tăi care-s necăjiți și vei primi de la Împăratul slavei părtășia  la bunurile Sale pentru cei de aceeași credință cu tine și uniți în sfânta dragoste”. Dumnezeu ascultă, deci, rugăciunile Sfinților pentru frații lor, fiindcă și ei au ascultat cuvintele lui Hristos. Prin urmare ajutorul dat creștinului de puterile supranaturale îl îndreaptă pe aceasta către Dumnezeu, sprijinindu-l pe scara virtuților, ridicându-l pe vârful însorit al desăvârșirii, care este îndumnezeirea. De la firea omenească a lui Hristos, cea care este de-a dreapta Tatălui, primește și firea noastră ajutorul lui Dumnezeu în actul mântuirii; lucrarea sfințitoare și desăvârșitoare a Sfântului Duh este însoțită de ajutorul îngerilor și de rugăciunile și exemplele de trăire ale Sfinților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *