Familia creștină – icoana iubirii dumnezeiești, provocată și atacată tot mai mult în lumea contemporană

Familia creștină reprezintă o icoană a iubirii dumnezeiești provocată și atacată tot mai mult în lumea contemporană. Familia tradițională creștină, după cum ne învață Părinții Bisericii, este Biserica de acasă, un rai în miniatură, altarul de jertfă în care egoismul și iubirea de sine este suprimată sau un loc al dăruirii de sine și al rugăciunii reciproce în vederea înveșnicirii unirii soților în comuniunea sfinților.

Astăzi, tot mai multe riscuri atacă această „mică cetate și temelie a societății”, care, potrivit învățăturii de credință ortodoxă, este așezământul divin, creat de însuși Dumnezeu în rai, pentru perpetuarea neamului omenesc, pentru ajutorul reciproc și pentru cultivarea și dezvoltarea darurilor cu care fiecare soț este înzestrat, în atmosfera de comuniune și de dragoste, luminați și călăuziți de harul Duhului Sfânt, care binecuvântează și sfințește legătura dintre bărbat și femeie.

Nu mai puțin dăunătoare pentru viața de familie sunt astăzi și căsătoriile mixte, adică cele care se încheie între creștinii ortodocși cu parteneri aparținând altor confesiuni, catolică, protestantă sau cultelor neprotestante sau chiar necreștini: mahomedani, evrei, budiști, hinduiști, brahmani, și alții. În condițiile în care se desfășoară viața în țara noastră, când capătă tot mai multă realitate economia de piață și pătrunderea elementului străin, mai ales în domeniul vieții comerciale, se constată și o creștere a numărului căsătoriilor mixte.

De asemenea, alte aspecte dureroase ale Bisericii referitoare la viața de familie sunt problema avortului, despărțirea – anual au loc 9000 de divorțuri – o rană grea a Bisericii noastre, precum și alte provocări și atacuri care vin la adresa acestei celule sfinte și de bază a societății noastre creștine.

Suntem chemați și îndemnați de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă să ne implicăm activ și misionar în apărarea darului vieții, în apărarea demnității umane prin apărarea drepturilor copilului nenăscut, să redescoperim și întărim valorile familiei tradiționale, precum și mărturia împlinirii Evangheliei iubirii milostive a lui Dumnezeu în viața fiecărui credincios, ca alternativă la viața imorală și duhul lumii secularizate de astăzi.

Hristos a înviat!

 

 

Vicariatul de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *