Este nevoie de mult har duhovnicesc ca să vorbim despre Duhul Sfânt

Este nevoie de mult har duhovnicesc ca să vorbim despre Duhul Sfânt. Aceasta nu înseamnă că putem vorbi așa cum se cuvine, căci este cu neputință, ci doar să trecem fără să ne primejduim expunând pe temeiul Sfintei Scripturi învățătura despre Duhul Sfânt. Cu adevărat frică mare este scrisă în Evanghelie, deoarece Hristos spune lămurit: „Celui care va spune cuvânt împotriva Duhului Sfânt, nu I se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie” ( Mt 12,22 )”.

Sf. Chiril al Ierusalimului afirmă că Duhul Sfânt este Unul, precum și Tatăl este Unul și Fiul este de asemenea Unul. Duhul Sfânt este cea mai mare putere  dumnezeiască și nepătrunsă cu mintea. Trăiește, e cugetător și le sfințește pe toate pe cele făcute de Dumnezeu  prin Hristos. El luminează sufletele drepților, El era tot în profeți și tot El, în apostoli, în Noul Testament. Să fie urâți cei care vor să despartă lucrarea Duhului Sfânt. Există un singur Dumnezeu, Tatăl, Stăpânul Vechiului și Noului Testament; și un singur Domn Iisus Hristos, Cel profețit în Vechiul Testament și venit pe pământ în Noul Testament; și un singur Duh Sfânt, Care a predicat prin prooroci despre Hristos, iar când  a venit Hristos, S-a pogorât și L-a arătat.

Mai întâi venirea Lui e liniștită; simțirea Lui este bine mirositoare; povara Lui este ușoară; înainte de venirea Lui își trimite razele Lui strălucitoare de lumina și de cunoștință. Vine cu inima deschisă ca un adevărat tutore. Vine să mântuiască, să tămăduiască, să învețe, să sfătuiască, să întărească, să mângâie, să lumineze mintea, mai întâi mintea celui care îl primește, iar apoi, prin acesta, și pe a altora.

Este viu și enipostatic și întotdeauna împreună cu Tatăl și cu Fiul. Nu este rostit sau respirat de gura sau de buzele Tatălui sau ale Fiului și nici nu se răspândește prin aer, ci este enipostatic, vorbește prin Sine Însuși, lucrează, chivernisește și sfințește. Purtarea de grijă pe care o are Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt față de noi este una, nedespărțită și unită, după cum am spus mai sus…vreau să se știe că nu este un alt Duh în Lege și-n profeți, și un altul în Evanghelii și în apostoli, ci este unul și același Duh Sfânt, Care a grăit în dumnezeieștile Scripturi ale Vechiului și Noului Testament.

Bibliografie: Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele, Editura I.B.M.B.O.R., București, 2003.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *