Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – Preasfințitul Siluan, Episcopul Orheiului a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Mun. Chișinău

În Duminica a I-a după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Mun. Chișinău.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența credincioșilor, care au pășit pragul catedralei spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace pentru cei vii și odihnă pentru cei răposați.

Pericopa evanghelică din Duminica I după Rusalii, a fost citită de la Ev. Matei 10, 32-35, 37-38, 19, 27-30.

„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Și cine nu își va lua crucea sa și nu va veni după Mine, acela nu este vrednic de Mine. Atunci, răspunzând, Petru a zis către Dânsul: iată noi am lăsat toate și am urmat Ție; oare ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei: adevărat vă spun vouă că voi, cei care M-ați urmat pe Mine, la nașterea din nou a lumii, când va ședea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece scaune, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau feciori, sau țarini pentru numele Meu, însutit va lua înapoi și viața veșnică va moșteni. Dar mulți din cei dintâi vor fi pe urmă, și din cei de pe urmă vor fi întâi.”

Această duminică, prăznuită după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, se numește în calendarul ortodox – Duminica Tuturor Sfinților. Biserica prăznuiește anume aceasta Duminica a tuturor Sfinților în prima duminica după Pogorârea Duhului Sfânt – ca să ne învețe că apostolii, ca și toți sfinții, s-au arătat cei mai mari eroi din istoria neamului omenesc, nu atât prin propriile puteri cât prin binecuvântata putere a Duhului Sfânt. Duminica Tuturor Sfinților are un caracter profetic, de prevestire a comuniunii din Împărăția lui Dumnezeu.

Sfinţii prăznuiți cum arată Evanghelia de astăzi, L-au mărturisit pe Domnul înaintea oamenilor,    L-au iubit pe Dumnezeu mai întâi de toate şi luându-şi crucea, L-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos (cf. Mt. 10, 37-38). Ei au renunţat la cele pământeşti, primind moştenirea vieţii veşnice (cf. Mt. 19, 29).

De aceea Biserica îi slăveşte şi îi proslăveşte pe Sfinţi în fiecare zi, fiindcă ei sunt mărturisitorii Dumnezeu-Omului Hristos, a Celui pururi Atotputernic. Nu numai ei, Sfinţii Părinţi, ci şi fiecare Sfânt şi fiecare Mucenic şi fiecare Mărturisitor, toţi sunt mărturisitorii singurului adevăr, adevărului esenţial în această lume! Deci, sfinţii ne sunt pilde de vieţuire – de aceea, noi trebuie să-i imităm, urmându-le viaţa şi credinţa neclintită în Dumnezeu.

După Rugăciunea Domnească – Tatăl Nostru, mulți dintre enoriașii veniți în Casa Domnului au primit Sfânta Euharistie, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *