Duminica după Nașterea Domnului prăznuită la Mănăstirea Curchi

In Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos – Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie  înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Pericopa evanghelică din Duminica după Nașterea Domnului, fost citită de la Ev. Matei – 2, 13-23.

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Sa şi au plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt”. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe Mama Sa şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. Şi, venind, a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.

Sfinții Părinți au rânduit că această dramatică pericopă evanghelică să fie citită imediat după Nașterea Domnului, pentru a ne face să înțelegem starea de decădere și păcat a lumii în care S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Textul evanghelic de la (Matei 2:13-23) – prezintă fuga în Egipt a Maicii Domnului împreună cu dreptul Iosif, purtând cu ei pe Pruncul Iisus, dar și împlinirea groaznicei porunci a lui Irod de a ucide pe toți copiii din Betleem și împrejurimi, cu scopul de a omorî și pe Iisus. Hristos chiar de la început a fost întâmpinat de vrăjmăşie şi ispite. Iată că  s-a întâmplat aceasta chiar de pe când era în faşă! Abia Se născuse şi tiranul se înfurie; vine apoi fuga şi strămutarea în Egipt; iar Mama, fără să fi făcut vreun rău, fuge în ţară barbară. Când îngerul le-a spus:„Fugi în Egipt“,nu le-a făgăduit că-i va întovărăși, nici la ducere, nici la întoarcere.

A lăsat să se înțeleagă că au un mare tovarăș de drum, Pruncul născut. Pruncul, la arătarea Sa, a schimbat deodată toate lucrurile: vrăjmașii slujesc tainei întrupării; magii și barbarii își părăsesc falsa lor credință strămoșească și vin să I se închine; împăratul August slujește nașterii din Betleem, prin porunca înscrierii; Egiptul scapă de moarte pe Pruncul fugar și vrăjmășit și are prilejul să și-L facă prieten, pentru ca atunci când va auzi pe apostoli predicându-L pe Hristos, să se laude că a fost cea dintâi țară care L-a primit pe când era Prunc.

În timpul slujbei de astăzi, PS Siluan a hirotonit în treapta de diacon pe Boris Corețchi, doctor în ştiințe economice.

Atunci când găseşti pe Hristos îţi este îndestul, nu mai vrei nimic altceva, te linişteşti. Devii alt om. Trăieşti oriunde, …oriunde există Hristos. Trăieşti printre stele, în ceruri cu îngerii, cu sfinţii, pe pământ cu oamenii, cu plantele, cu animalele, cu toţi, cu toate. Acolo unde există dragoste în Hristos, singurătatea dispare. Eşti liniştit, vesel, îndestulat. Nici melancolie, nici boală, nici stres, nici întunecare, nici iad”. (Pr.Porfirie Kavsokalivitul)

Să punem la suflet tot ce am auzit în Sfânta Evanghelie și să mergem numai pe calea cea frumoasă a bisericii, ca niște adevărați ascultători și împlinitori ai Cuvântului dumnezeiesc și să-L slăvim și noi pe Pruncul Iisus, Care S-a născut în peștera din Betleem, împreună cu îngerii, cu magii și cu păstorii, și să ne închinăm Lui, zicând:

O, Preadulce, Preafrumosule și Scump Iisuse, primește-ne și pe noi în preajma staulului Tău și chiar dacă inimile noastre sunt reci, încălzește-le Tu cu dragostea Ta! Vino în peștera inimii noastre și cu căldura dumnezeirii Tale ne vom înfierbânta și noi și vom putea birui toate ispitele vieții acesteia!

Atrage-ne la Tine, Stăpâne Iisuse, atrage-ne la Tatăl și la Duhul Sfânt și deschide inima noastră și a acestor creștini care s-au adunat aici, ca să putem cu toții să Te lăudăm în ceruri, pe Tine, Treimea cea de o Ființă și nedespărțită, în vecii vecilor! Amin!

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost date de corul mănăstirii Curchi, dirijat de dl Dumitru Buga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *