Despre ascultare. Nu este mai mare virtute ca ascultarea…

Patru Părinţi au mers odată la Avva Pamvo. Fiecare a vestit virtutea celuilalt: unul postea mult, al doilea era neagonisitor, al treilea dobândise multă dragoste iar al patrulea avea douăzeci şi doi de ani în ascultare la un bătrân.

Avva Pamvo le-a răspuns:

– Vă spun că virtutea celui de al patrulea este mai mare decât cea a celorlalţi căci fiecare dintre voi, orice virtute ar fi dobândit, a ţinut-o cu voie proprie. Acesta, însă, îşi taie voia sa şi face voia altuia şi de aceea este cel mai mare dintre voi.

Unii ca aceştia sunt mărturisitori (mucenici) şi se vor mântui dacă vor păzi ascultarea până la sfârşit.

extras din Patericul egiptean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *