De Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

„Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstită icoana ta cu umilință grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.”

Vineri, 14 octombrie 2022, de Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.

Preasfinței Sale i-a coliturghisit Secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, împreună cu slujitorii Catedralei.

La eveniment au fost prezenți d-ul Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, consilierii municipali.

Cine este Maica Domnului pentru noi, cei care cerem acoperământul ei? Este tăria nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor, oglinda sfântă a dreptății pentru judecători, binecuvântarea caselor și a familiilor celor evlavioase, luminarea și înţelepţirea păstorilor celor credincioși ai Bisericii, povăţuitoarea monahilor, liniștea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioși, aleasă încununare a celor care se luptă împotriva patimilor, grabnică ajutătoare a celor obosiți de mâhnire și întristare, stâlp de nor care ne acoperă, ferindu-ne de toate ispitele și de smintelile lumii, stâlp de foc în calea mântuirii, vas de aur întru care s-a gătit pentru noi Trupul și Sângele mielului celui dumnezeiesc, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ și a celor care agonisesc cu nedreptate, dătătoarea tuturor darurilor celor pământești și sufletești, odihnă și bucurie tainică a robilor celor blânzi și primitori, tare apărătoare a toată lumea.

Maica Domnului deschide inimile oamenilor atunci când aceștia îi adresează gândurile și cererile lor, când își pun toată nădejdea în ajutorul necon­diționat al Fecioarei Maria, care este totodată mamă a tuturor. Rugăciunea către Maica Domnului curăţă sufletul de patimi și izbăvește din primejdii, unește mintea cu dumnezeirea, luminând-o și făcând-o sălaș al Duhului Sfânt, aducând omenirii darul Acestuia.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjorul Catedrealei și a fost oficiat un Tedeum.

Adresându-se celor prezenți, PS Siluan i-a felicitat pe toți cei prezenți cu ocazia celebrării hramului or. Chișinău, îndemnându-i să se roage mereu Maicii Domnului, cea care a fost și rămâne mijlocitoare și rugătoare pentru toți creștinii.

„Maica Domnului este aproape de toți acei care o cheamă în rugăciune. Întotdeauna în timpurile de grea încercare Maica Domnului a fost cea care a izbăvit poporul care i s-a adresat pentru ajutor și mijlocire. Despre acest ne vorbește și Sărbătoarea de astăzi. Și noi, cei care ne confruntăm cu vremuri de restriște, ar trebui să-i cerem mereu să ne acopere cu Omoforul Său, să ne apere și sprijine în toate încercările vieții. Să o rugăm pe Maica Domnului să mijlocească în fața Fiul ei ca lumea să aibă din nou pace și bună înțelegere dintre popoare,” a menționat Preasfinția Sa.

Totodată, Ierarhul Orheiului a transmis mesajul de binecuvântare și de felicitare din partea IPS Mitropolit Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru administrația orașului Chișinău, locuitorii orașului și toți creștinii care au participat la rugăciunea comună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *