Cine poate fi mai puternic ca omul care are alăturea de el pe Dumnezeu în toate?

„Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!“ (Matei 14, 27)

Iubiți credincioși,

Această întâmplare minunată și zguduitoare totodată din Sfânta Evanghelie din Duminica a IX-a după Rusalii ne arată foarte clar faptul că atunci când cineva își pierde credința în puterea mântuitoare a lui Hristos și se bazează numai pe propriile puteri, acesta se prăbușește și piere, deoarece singura izbăvire o avem de-a pururi de la Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea suntem creștini credincioși, pentru ca fără clătinare să credem celor spuse și deloc să nu ne îndoim.

Acest adevăr are o însemnătate deosebită, deoarece mulți dintre noi suntem asemenea lui Petru, scufundându-ne zilnic în valurile necazurilor și grijilor acestei vieți nenorocite și plină de încercări.

Să lăsăm, iubiți credincioși, toată grija cea înrobitoare față de bunurile lumești și să ne preocupăm de cele duhovnicești ale noastre, căci pe cât de mare este deosebirea dintre Dumnezeu şi lume pe atât mai mare şi mai bună este grija de cele duhovniceşti decât grija de cele lumeşti.

Mântuitorul Hristos a mai poruncit: „Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine” (Matei 6, 34). Și mulți dintre noi nu îndeplinim această poruncă datorită puținătății credinței noastre în Hristos. Ar trebui să-L credem pe Mântuitorul numai prin cuvânt, noi însă nu-L credem nici când ne dovedeşte adevărul cuvintelor Sale cu dovezi de nezdruncinat, prin minuni sau exemple concrete, cum sunt cele cu păsările cerului (Matei 6, 26) şi cu iarba câmpului (Matei 6, 30).

Cum nu ne va da nouă hrană Cel ce Se îngrijeşte atât de mult de aceste fiinţe cu mult mai inferioare nouă?

Îmi aduc aminte de cuvintele Marelui Ioan Gură de Aur care ne învață că nu râvna noastră, ci purtarea de grijă a lui Dumnezeu săvârşeşte totul, chiar în acelea în care ni se pare că noi lucrăm. Că dacă Dumnezeu ne părăseşte, nu ne-ar fi de nici un folos nici grija, nici munca, nici altceva din altele ca acestea, ci toate s-ar pierde. Căci cine poate fi mai puternic ca omul care are alăturea de el pe Dumnezeu în toate. Că nimic nu uşurează atâta greutăţile din viaţă ca nădejdea în Domnul.

Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră?

Aveți, deci, iubiți frați, nădejde și nu vă tulburați de nimic, încurajându-vă cu bunătățile cele viitoare și veșnice. Amin.

Arhim. Siluan Șalari, Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *