Meditaţie duhovnicească la Duminica Înfricoşatei Judecăţi

Pilda Fiului Risipitor ne va uimi cât va fi lumea, prin milostivirea şi negrăita dragoste pe…

Cum să ajungem la fericirea de a-L întâmpina pe Domnul?

Ce privelişte înduioşătoare ne înfăţişează întâmpinarea Domnului! Simeon, la adânci bătrâneţi, ţinându-L în braţe pe Pruncul…

În Duminica Fiului risipitor, PS Siluan, Episcop de Orhei, a liturghisit la Catedrala mitropolitană din Chișinău

„Scoală-te, cela ce dormi, şi învie din morţi, şi te va lumina Hristos! Dacă ţi-e greu…

Dragostea Dumnezeiască: Tâlcuirea Pildei Fiului Risipitor

În pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32), Mântuitorul Iisus ne-a dat o închipuire a dragostei adevărate, a…

Cuvinte de folos de la Sfinţii Trei Ierarhi

Sfântul Vasile cel Mare: Liniștea este începutul curățirii sufletului. Să imiți pământul, omule, și să rodești…

In Duminica Vameşului şi a Fariseului, PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

Smerenia este calea cea mai scurtă către mântuire…. În Duminica Vameșului și a Fariseului, Preasfințitul Siluan, Episcop de…

Smerenie şi dragoste (Duminica Vameșului și a Fariseului)

Biserica, prin evenimentele pe care le promovează, încearcă să ne dea posibilităţile duhovniceşti ale propriei noastre…

Perioada Triodului – vreme de pregătire a sufletului pentru pocăință

Odată cu Duminica Vameșului și a Fariseului în Biserica Ortodoxă începe Perioada Triodului. Cuvântul triod provine…

In Duminica lui Zaheu vameșul, PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. Cu toții eram pierduți.…

Predică la Duminica lui Zaheu Vameşul

De-a lungul ultimelor săptămâni am fost foarte binecuvântaţi: prăznuind Pastile de iarnă – Naşterea Domnului nostru,…

Mesajul Preasfințitului Episcop Siluan adresat PS Ioan, Episcop al Sorocii și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Preasfințite Episcop Ioan, iubite confrate în Hristos, Cu prilejul aniversării a 44 de ani din ziua…

In Duminica după Botezul Domnului, PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

„Pocăiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor“. (Matei 4, 12-17) Pentru a face aceasta este nevoie atât de…

Sărbătoarea Arătării Domnului la Mănăstirea Curchi

De Sărbătoarea Arătării Domnului, Preasfinţitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi,…

Predică la Praznicul Botezului Domnului

In acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să Se boteze…

De ce postim în ajun de Bobotează?

Bucuria sărbătorilor continuă! Am călătorit duhovnicește la Betleem și ne-am închinat Pruncului Sfânt asemenea magilor de…

Prăznuirea Sfântului Serafim de Sarov, în Duminica dinaintea Botezului Domnului, la Mănăstirea Curchi

„Zice Domnul: „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”. Adevărata pocăinţă nu înseamnă doar a te căi pentru…

Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Nu este, oare, un lucru fără judecată, ca atunci când soseşte o sărbătoare, să fie aşa…

Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de sărbătoarea Tăierii Împrejur cea dupa trup a Domnulului la Mănăstirea Curchi

În ziua Praznicului domnesc al Tăierii împrejur cea după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos și…

Tăierea împrejur a lui Hristos şi primirea Numelui

Hristos n-a venit să desfiinţeze Legea şi proorocii, ci să le împlinească, ne spune Evanghelia Sa.…

Sfântul Vasile cel Mare: „Să nu uiți să mulțumești pentru toate!”

Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot…