Sfânta Cruce – Altarul iubirii lui Dumnezeu

Jertfă și altar de jertfă, crucea este în același timp „semnul lui Hristos“ și al creștinismului. Este, după…

Bucuria împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului

Jertfa de pe Cruce este deplină, răscumpără pentru totdeauna pe om; totuși, acesta poartă semnele stricăciunii…

Nu este fericire mai mare decât să iubești pe Dumnezeu

Iubirea nu se îngrijeşte de vreme şi are totdeauna putere. Unii cred că Domnul a suferit…

Dacă am putea percepe caracterul imperios și valoarea fiecărui moment, ce ar putea fi și cel din urmă, viața ni s-ar schimba în mod radical

În majoritatea timpului trăim ca și cum ne-am întocmi un proiect pentru viața ce o vom…

„Petrecerea noastră în ceruri este…”

De vrem să știm dacă suntem mântuiți, să vedem cum reacționăm atunci când suntem ispitiți de…

A gândi ortodox este uşor, a trăi ortodox cere osteneală…

Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim sau să scriem ortodox. De aceea, dacă…

Întreaga omenire este amarnic înșelată de satana

Toată lumea cea văzută este permanent în mișcare, în agitație, în luptă. Nimeni nu cunoaște însă…

Trei legi fundamentale ale Tainei Spovedaniei

Părerea fundamentală a Părintelui Sofronie de la Essex era că Taina Spovedaniei diferă de o simplă…

„Părinte Siluan, cum se face că oamenii care muncesc la tine o fac atât de bine?»

In 1938, un om a murit la Muntele Athos. Era un om simplu, un ţăran din…

Cel care osândeşte pe alţii nu are îndreptăţire

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” Ce mai necaz – judecăţile şi osândirile! Toţi ştiu că a judeca…

Aceasta este adevărata libertate. Să arzi pentru Dumnezeu…

Atunci când omul trăieşte fără Dumnezeu, fără linişte, fără încredere, ci cu frământare, zbucium, întristare, deznădejde…

“Oamenii laudă cuvântul lui Dumnezeu atâta timp cât nu le scoate la lumină păcatele…”

Sfântul Ioan Botezătorul este cel despre care Hristos Însuşi a spus că era „Făclia care arde…

“Dumnezeu Iubire ESTE, nu doar ARE iubire»

Monahiei Serghia Îmi pare foarte rău că sunteţi bolnavă duhovniceşte. Oricât de mari ar fi bolile…

Omul nu poate să trăiască fără dragostea lui Dumnezeu

Viaţa nu poate fi trăită fără dragoste, iar unde nu este dragoste, este chin. Noi suntem…

Rugăciunea este barometrul nostru duhovnicesc

Să simți că mănăstirea este casa ta, familia ta. Și ascultarea ta să o faci cu inima.…

Să nu-ți treacă ziua fără rugăciune, ca să nu rămâi fără apărare în ispite

Trebuie să avem luare-aminte şi rugăciune. Una o ajută pe cealaltă, precum o mână pe alta.…

Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme decât numai de Stăpânul său

Frica lașă este o simțire copilărească în sufletul îmbătrânit de slava deșartă. Frica lașă este o…

Dar printr-o viață liniștită cum se poate să obții smerenie?

Din scrisorile tale se vede că te-ai dăruit neîncrederii într-atât, încât spui că nimeni nu poate…

„Ține-ți mintea în iadul pe care l-ai cunoscut și nu deznădăjdui”

Înainte de a i se arăta Domnul, Sfântul Siluan a petrecut un ceas întreg despărțit de…

Ajută-ne, Doamne, căci am sărăcit foarte, ca degrabă să ne învrednicim de bunătățile Tale

Aici, în biserică, omul descoperă adevărata noblețe a sufletului său, prețul și scopul vieții, menirea lui;…