Biserica principală a mănăstirii Curchi — Catedrala «Nașterea Maicii Domnului»

Biserica principală a mănăstirii Curchi, catedrala cu hramul Naşterea Maicii Domnului, a fost construită intre 1862-1872, dupa un proiect al arhitectului italian Bartolomeo Rastrelli. Executată în stil baroc, este cea mai inaltă catedrală din Moldova — cupola de mijloc având 57 m, geamănă cu Soborul «Sf. Andrei cel întâi Chemat» de la Kiev. În timpul celui de-al doilea război mondial a avut loc un incendiu, care s-a soldat cu arderea completă a picturii dinăuntru şi a catapetesmei poleite cu aur.

După un puternic bombardament, din cele patru clopotniţe ale catedralei s-au păstrat doar două. Catapeteasma actuală, fără icoane, datează din 2000, fiind realizată de nişte meşteri din România. Pictura catedralei s-a făcut în 1943. Următoarele lucrări de reparaţie au fost efectuate abia în 1993.

La 15 februarie 2006, Compania «Teleradio-Moldova» a organizat radiomaratonul «Mănăstirea Curchi: «Din ruine spre înălţare». Acesta a fost un act de sensibilizare a opiniei publice, un indemn pentru creştini de a contribui financiar la renaşterea acestui important monument de cultură şi spiritualitate.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *