Lucrări de restaurare și reînnoire a exteriorului Ctitoriei Domnitorului Vasile Lupu din mun. Orhei – Catedrala Episcopală „Sf. Dumitru”

Ctitoria Domnitorului Vasile Lupu – Catedrala Episcopală cu hramul „Sf. Dumitru” din mun. Orhei, este una din cele mai importante construcții ecleziastice păstrate până în prezent pe teritoriul țării noastre, având o inestimabilă semnificație patrimonială istorică, culturală, ecleziastică și artistică națională.

În această vară, cu binecuvântarea, stăruința și supravegherea personală a Ierarhului Cetății Orheiului, PS Părinte Episcop Siluan, Vicarul Mitropoliei Moldovei, au demarat ample lucrări de reînnoire și amenajare a exteriorului sfântului locaș, precum și a curții acestuia.

În acest sens, o echipă de muncitori calificați, sub coordonarea prot. mitr. Rodion Melnic, slujitorul catedralei, dar și cu ctitoria Familiei vrednicilor creștini a Dlui Ion și Viorica Brodețchi din mun. Orhei, efectuează, în acord cu recomandările Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, mai multe lucrări de reparație și consolidare a exteriorului monumentului arhitectural, dar și a curții acestuia, printre care restaurarea Crucii monument, a acoperișului, dar și iluminarea nocturnă a monumentului arhitectural.

Catedrala „Sfântul Dumitru” din Orhei a fost zidită între anii 1632-1636 şi sfinţită în anul 1637 cu ocazia sosirii domnitorului Vasile Lupu la Orhei. În curtea locașului de cult s-a aflat până în anul 2001, monumentul acestuia (Vasile Lupu – domnitorul Ţării Moldovei între 1634-1653), turnat în bronz de sculptorul Oscar Han, care a fost reinstalat în centrul orașului Orhei, iar în locul său a fost înălțată o răstignire ctitorită de fostul Prim-Ministru al RM, dl Valeriu Muravschi.

„Binecuvântat fie numele lui Vasile Voievod carele, prin fundaţia mănăstirilor, rechemarea limbei române prin biserici, şi în politica prin urzirea academiei de învăţătură au întemeiat evlavia şi naţionalitatea şi prin darurile de averi, asigurând ajutorul acelor săraci, au meritat cununa nemuririi şi ca un părinte a patriei – recunoştinţa strănepoţilor.” (Gheorghe Asachi)

În interiorul bisericii găsim o pictură murală cu înfăţişarea ilustrului domnitor. Înconjurat de un impunător cor bisericesc, el ţine în mâini ctitoria sa, biserica Sf. Dumitru. După cum se presupune, biserica a fost construită când erau în viață soția Tudosca și fiul Ioan, iar alegerea hramului sugerând o rugăminte de salvare a fiului de la o boală.

În ce privește arhitectura locașului de cult, Biserica este concepută în tip vechi moldovenesc mixt, pronaosul este dreptunghiular, alungit, iar intrarea în el e precedată de un pridvor închis, care însă nu vine în continuarea pronaosului, conform tradiției, ci dintr-o parte și peste el, fenomen întâlnit destul de rar, se înalță turnul clopotniței. Uşa de la intrare în biserică ne uimeşte prin portalul său de piatră, cioplit în stilul celor mai frumoase tradiţii vechi moldoveneşti. Deasupra ușii Vasile Lupu a așezat o pisanie, care are pe centru stema Moldovei încadrată într-un semicerc sus și în linie dreapta jos. Pisania glăsuieşte:

„Cu binevoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh a ctitorit acest lăcaş în numele preaslăvitului Dumnezeu – făcător de minuni – Ion Vasile Voievod din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei şi Doamna sa Teodosia şi copii voievodului”.

În secolul XIX biserica a suferit modificări esențiale. De ambele părți ale absidei centrale au fost adăugate două anexe, iar la pronaos – turnul clopotniță. În anul 1939 biserica a fost reparată, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la înălțarea ei. Pictura interioară actuală a fost efectuată de către pictorul P. Troteanu.

La 20 septembrie 1943 a avut loc sfințirea bisericii, reparată și pictată din nou, prin stăruința clerului, în frunte cu părintele paroh Ion Platon și cu concursul autorităților.

Primii clerici ai bisericii, menționați în documente, sunt preoții Istratie (1646, 1651), Canțâr (1661), diaconul Lupu (1661, 1663). Printre cei mai de seamă slujitori ai bisericii, care au activat în secolul XIX, au fost: preotul Nicolae Caraiman, protoiereii Simion Baltaga și Grigorii Galin.

Odată cu numirea noului paroh al bisericii în anul 2007, prot. Rodion Melnic, au loc mai multe lucrări de reparație generală a exteriorului bisericii, printre care schimbarea acoperișului și a crucilor de pe cupolele lăcașului, lucrări realizate cu susținerea Ministerului Economiei al RM.

Biserica Sf. Dumitru din Orhei este monument de arhitectură de importanță națională, protejat de stat. Din octombrie 2016, a primit statutul de Catedrală Episcopală, iar la data de 8 noiembrie 2016, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, ocrotitorul spiritual al mun. Orhei și al Catedralei Episcopale, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Părinte Siluan (Șalari), noul Episcop ales de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a săvârșit prima slujbă arhierească în incinta noii Catedrale Episcopale.

Alături de Preasfinția Sa au coliturghisit în acea zi istorică: PS Ioan Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Prot. Rodion Melnic, fostul paroh al catedralei, Șefii de Sector ai Protopopiatului Orhei, precum și un impunător sobor de preoți și diaconi din cadrul Vicariatului de Orhei, nou-înființat.

PS Ioan Episcop de Soroca și Vicar Mitropolitan, delegat fiind al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir, dar și în calitate de confrate și bun prieten al nou-hirotonitului Episcop Siluan de Orhei, l-a prezentat în acea zi preoților și credincioșilor pe noul lor Păstor duhovnicesc, urându-i Preasfințitului Siluan sincere și cordiale felicitări, să rămână și în continuare un stâlp de nădejde al Bisericii Ortodoxe din Moldova și să păstorească cu înțelepciune turma ce i-a fost încredințată de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir.  A fost un moment unicat, o mare bucurie pentru întregul popor, dar și pentru întregul cler, după cum a arătat atunci în adresarea Sa Episcopul Cetății Sorocii.

De asemenea, și noul Episcop al bisericilor din cuprinsul Orheiului a mulțumit tuturor celor prezenți pentru că au fost alături de el în acea zi istorică și specială atât pentru Biserică, cât și pentru orașul Orhei, mulțumindu-le în special pentru rugăciunea comună pe care au înălțat-o, dar și pentru primirea călduroasă de care a avut parte acum la acest început de păstorire al Preasfinției Sale, rugându-l pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie să mijlocească pentru toți locuitorii orașului Orhei către Bunul Dumnezeu ca să le împărtășească harul Său cel sfințitor, dăruindu-le din belșug sănătate, pace sufletească și cunoașterea celor dumnezeiești.

Hramul catedralei este și hramul municipiului Orhei, care se celebrează în fiecare an la 8 noiembrie.

Serviciul de Presă al Vicariatului de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *