Ajunul slăvitului praznic al Arătării Domnului la Mănăstirea Curchi

„Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit”. (Matei 3, 17)

În această seară, PC Părinte Arhimandrit Siluan (Șalari), Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi, a oficiat slujba Privegherii în cinstea zilei de preaslăvită prăznuire a Botezului Domnului.

Sărbătoarea de astăzi este închinată arătării Prea Sfintei Treimi la Botezul Domnului: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum, când Prorocul Ioan atinge creștetul Stăpânului în apa Iordanului, cerul și pământul se îmbracă în strălucirea sfințeniei aduse lumii de Cel ce Se botează, Care în chip preaslăvit ni se descoperă nouă astăzi. Căci prin pogorârea Sa în Iordan, ne-a ridicat pe noi la cunoașterea voinței Tatălui, a cărui glas S-a auzit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit” (Matei 3, 17).

Prin primirea botezului de la marele Proroc și Înaintemergător Ioan, Mântuitorul Hristos a plinit toată dreptatea și voia lui Dumnezeu privitoare la mântuirea și „sfințirea noastră” (I Tesaloniceni 4, 3). Sfântului Ioan Botezătorul i s-a descoperit prin Duhul Sfânt că Pruncul dumnezeiesc Iisus, care S-a născut în Betleemul Iudeii, este Cel ce a venit să ne mântuiască, după cum relatează și Sfântul Ioan Evanghelistul: „Şi Ioan a mărturisit, zicând: „Văzut-am Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-Se şi cum a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m’a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.       Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu“ (Ioan 1, 32-34).

Bucuria izvorâtă nouă tuturor din peștera de la Betleem se prelungește în inimile noastre astăzi prin sfințirea lui Hristos în apa Iordanului, așa cum glăsuiește una din cântările noastre bisericești: „Prin baie este mântuirea, prin apă Duhul și prin afundare se face suirea noastră la Dumnezeu” (Stihiră de la Laude).

Îl vedem cu ochii credinței pe Mântuitorul Hristos, căci în toate slujbele la care participăm în aceste zile sfinte simțim prezența Mântuitorului și lucrarea Duhului Sfânt: „Și acum, prin trimiterea Sfântului Tău Duh, vino și sfințește apa aceasta”, cum am auzit astăzi în rugăciunile pe care le-au înălțat preoții noștri. Duhul Sfânt este Cel care coboară asupra apelor și le sfințește, căci orice sfințire își are izvorul ei în lucrarea soteriologică a Duhului, prezent până la sfârșitul veacurilor în viața Bisericii, mai ales în Tainele ei. Îi simțim prezența Duhului Sfânt și binefacerea asupra sufletului și trupului în fiecare gând și faptă pe care le îndreptăm către Dumnezeu. Prin lucrările Duhului Sfânt primim putere ca să fim fii ai Bisericii, să păstrăm învățătura Ei și să prisosim pururea în dragoste unii față de alții.

Gustând cu toții din apa sfințită a Bobotezei, să ne facem părtași adevărului de credință proclamat atunci, la Botezul Domnului: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit” (Matei 3, 17), și să primim în sufletele noastre lumina cea cerească, lumina Duhului Sfânt, prin care să ne bucurăm împreună de sfințenia și mântuirea pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos lumii întregi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *