Mănăstirea Curchi… o perlă albă-n inima de țară

Stejarii seculari își pleacă fruntea, Îngenuchind în fața turlelor mărețe, Din cupole lumina lin coboară, Pecetluind cu har smerite fețe… Străjeri, fiind la margine de Codru, Au adunat istorii în mănunchi, Și-au scris pe scoarța lor- letopisețe, Și drumul plâns al mănăstirii Curchi. Un schit de lemn, apoi, zidit din

Sfânta mănăstire cheamă, cu glas duios de mamă…

VIAȚA MONAHALĂ  de Părintele Ilarion Argatu Sfânta mănăstire cheamă Cu glas duios de mamă, Pe toți din lumea cea deșartă Către Sfânta, Sfânta Poartă… Scuturați-vă de gânduri Și veniți în rânduri, rânduri. Lumea este amăgire Cu momele înșelătoare, Cu averi și cu mâncare Și cu vană proslăvire. A satanei lanțuri

Singur în pangar

Poezie extrasă din volumul de poezie religioasă „Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu”. Editura Cu drag, Chișinău 2013, pag. 157. Singur în pangar Stau singur între lumânări și apă sfântă. Aștept să vină unul,  să întrebe: «Dar unde-i Dumnezeu» Dar chiar și pentru asta nu știu

Mănăstirea-i răsuflare

Versuri din volumul de poezie religioasă „Te rog,nu intra în biserică la fel ca în muzeu” semnate de Schimonahul Irineu (Pânzaru), apărute la Editura „Cu drag”, Chișinău 2013. Mănăstirea-i răsuflare *** Am visat ca niciodată, ca în lume viața-i moartă Am visat că mortul ieri deal ca-n Rai și plin cu meri

Veniți, fraților, la Curchi

„Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu” este o poezie trăită, înţeleaptă, despre dragoste, viaţă, părinţi, natură, casa părintească etc. Volumul de carte religioasă „Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu” cuprinde 475 pagini îmbrăcate într-o copertă groasă, ce apare cu sprijinul Editurii „Cu

Schimonahul Irineu (Pânzaru) — Te rog, nu intra în Biserică la fel ca în muzeu

„Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu” este o poezie trăită, înţeleaptă, despre dragoste, viaţă, părinţi, natură, casa părintească etc. Volumul de carte religioasă „Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu” cuprinde 475 pagini îmbrăcate într-o copertă groasă, ce apare cu sprijinul Editurii „Cu

Schimonah Irineu (Pânzaru) — Iartă-ne cum poți numai Tu, iubite Iisuse

Versuri din volumul de poezie religioasă „Te rog,nu intra în biserică la fel ca în muzeu” semnate de Schimonahul Irineu (Pânzaru),  Editura „Cu drag”, Chișinău 2013. * * * Iartă-ne cum poți numai Tu, iubite Iisuse. Demult nu mai suntem vrednici să deschidem gura, toate cele frumoase sunt aici aduse, iar

Церковь — вечная Школа

Церковь — вечная Школа Стихотворение из сборника религиозной поэзии „Прошу тебя, не входи в храм словно в музей” под авторством Схимонаха Иринея (Пынзару) Издательство „Cu drag”, Кишинев 2013 * * * Atât de mult cu înfrigurare am căutat doar lucruri măcar puțin nepământești aici și oameni buni și m-am simțit«Прошу тебя, не входи в храм Божий словно в музей» — сборник стихов религиозной тематики, изданный под авторством схимонаха Иринея (Пынзару)

«Прошу тебя, не входи в храм Божий словно в музей» — так звучит название-увещевание нового сборника религиозных стихов, вышедшего в свет именно тогда, когда человечество проходит через период острого духовного кризиса. Схимонах Ириней (Пынзару), движимый любовью ко Господу и к ближнему, своей новой книгой пытается осветить трудный путь всем тем,