Slujire arhierească şi binecuvântare în Duminica a 29-a după Rusalii în Grădina Maicii Domnului din codrii Orheiului

În Duminica a 29-a după Rusalii (Pilda Dregătorului bogat – păzirea poruncilor), credincioşii prezenți la serviciul divin oficiat la mănăstirea Curchi au fost îndemnaţi să nu se lase stăpâniţi de bogăţiile materiale sau de grija exclusivă pentru problemele de ordin material, şi să acorde atenţie şi faptelor care aduc bogăţie spirituală, precum iubirea milostivă, iertarea și smerenia.

Cu acest prilej, Ierarhul Orheiului, PS Siluan, Egumenul mănăstirii Curchi, a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența obștii monahale și a enoriașilor Sfintei mănăstiri, în biserica de iarnă a așezământului monahal închinată Marelui Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni.

Ierarhul Vicar mitropolitan a tâlcuit pericopa evanghelică din această duminică a Postului Nașterii Domnului, în care s-a prezentat convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu dregătorul bogat, subliniind după citirea pericopei în cadrul Sfintei Liturghii înţelesurile duhovniceşti ale dialogului:

„Pericopa evanghelică de astăzi ne învață că suntem și noi chemați la împlinirea poruncilor dumnezeiești. Și întrucât ne aflăm în corabia mântuirii noastre – Biserica lui Hristos, trebuie să adăugăm acesteia și faptele milosteniei. Orice faptă bună pe care o facem cu cei de lângă noi reprezintă o mare bucurie pentru Domnul Hristos. Hristos este ascuns în spatele poruncilor, iar fără El viața noastră este amară și săracă, chiar uneori mai rea și decât moartea, pentru că El este Lumina lumii şi Pâinea vieţii, Cel care are cuvintele vieţii veşnice. Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa, întru El avem alese împliniri binecuvântate în această trecere a noastră prin lume, iar dincolo de moarte vom avea viaţa veşnică. Ascultând dialogul din pericopa evanghelică de astăzi, ne întrebăm câți din oamenii de astăzi sunt preocupați de viața cea veșnică și cât sunt de doritori a-I pune Învățătorului Cel Bun întrebarea privitoare la dobândirea ei?”

De asemenea, Ierarhul a apreciat că lumea de azi se află rătăcită într-o goană fără margini după lucrurile lumești și trecătoare, nevăzând nimic mai mult și mai departe de plăcerile ei efemere, având credința greșită că dincolo de mormânt nu ar mai fi nimic: „Într-o asemenea realitate tristă suntem chemați de Sfânta noastră Biserică să ne dezbrăcăm de tot ceea ce este lumesc și să ne îmbrăcăm în lumina lui Dumnezeu, lumină în care s-au sălășluit sfinții pe care îi iubim și îi căutăm și în comuniunea cărora dorim și noi să intrăm. Amin.”

Egumenul mănăstirii a adresat la finalul slujbei un îndemn către cei prezenți ca, în această perioadă de pregătire pentru întâmpinarea Praznicului Nașterii Domnului, să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere sufletească și trupească.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul arhieresc al mănăstirii.

Serviciul de Presă al Vicariatului de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *