Slujbă arhierească la Mănăstirea Curchi cu ocazia praznicului Schimbării la Faţă a Domnului

Schimbarea la Față a Mântuitorului – unul din Praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorită la 6 / 19 august.

Cu prilejul marelui praznic împărătesc de astăzi,  Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi, a slujit sfânta și Dumnezeiasca liturghie praznicală.

După pericopa evanghelică PS Siluan, a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre Schimbarea la faţă a Domnului.

Praznicul împărătesc de astăzi rememorează momentul schimbării minunate la față a Domnului, în Muntele Taborului. Mântuitorul  Hristos împreună cu cei trei ucenici, Apostolii Petru, Iacov și Ioan au mers pe Muntele Tabor unde, în timp ce Îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic. În timpul acestei străluciri, au venit Ilie și Moise și au vorbit cu El.  Această întâmplare dezvăluie divinitatea lui Iisus Hristos, înainte de Patimile Sale, astfel încât ucenicii să înțeleagă, după Înălțarea Sa, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu Tatăl și că Patimile Sale au fost acceptate cu bună știință (Marcu 9:2-9).

De asemenea, ne arată posibilitatea propriei noastre îndumnezeiri. Sărbătorită în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, – Schimbarea la Față a Domnului ne vestește în chip tainic cele viitoare, adică slava de la sfârșitul veacurilor trecătoare și arătarea deplină a Împărăției cerurilor.

Minunea Schimbării la Față a Domnului – este o anticipare a Învierii Lui din morți, având scopul de a deschide ochii Apostolilor să privească chipul Său veșnic și nemuritor.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mănăstirii Curchi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *