Sfintele moaşte

Sfintele moaşte sunt mărturia în lume a prezenţei lui Hristos Care Şi-a înscris cu mărire numele în osemintele aleşilor Săi. Cinstirea sfintelor moaşte e o sursă inepuizabilă din care izvorăşte certitudinea Învierii Domnului şi convingerea învierii noastre viitoare, pentru a fi astfel întăriţi în lupta împotriva păcatului şi a morţii.

Sfânta Mănăstire Curchi păstrează cu sfințenie o raclă cu părticele din sfintele moaște ale Sfinților 14 mii de prunci din Betleem, Sf. Apostol Ahila, Sf. Ap. Zaheu, Sf. Irh. Nicolae Făcătorul de Minuni, Sf. Serafim de Sarov, Sfinții Mucenici din Muntenegru, Sf. Cuvioși mucenici din Lavra Sf. Sava uciși de arabi, Sf. Mucenic Iacob Persul, Sf. Mucenic Sebastian, Sf. Mucenic Gheorghe, Sf. Muceniță Prischila, Cuv. Muceniță Elisabeta, Sf. Mucenic Alexandru, Sf. Ignatie Briancianinov, Cuv. Părinți din Sinai și Rait, Cuvioșii Părinți de la Hozeva, Sf. Cuvios Simeon Noul Teolog, Sf. Stelian din Paflagonia, Sf. Cneaz Petru, Cuv. Onufrie de la Vorona, Cuv. Eufrosinia.

Motivul pentru care Biserica cinsteşte sfintele moaşte nu este numai unul de ordin comemorativ, în amintirea martirilor sau a celorlalţi sfinţi ai Bisericii, ci pentru că moaştele sunt cu adevărat sfinţite, adică poartă pecetea dumnezeiescului, sunt purtătoare de har, întrucât s-au împărtăşit de slava şi puterea dumnezeiască.

Proslăvind sfintele moaşte pentru puterea minunată ce le-a fost dată de Dumnezeu, creştinul ortodox cinsteşte însăşi puterea dumnezeiască din ele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *