Sfântul Ioan Botezătorul — model de priveghere și de trezvie duhovnicească

Astăzi, 7/20 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. A doua zi după Sfânta şi dumnezeiasca Arătare, adică Botezul Domnului, Biserica a rânduit încă de la început a se prăznui soborul cinstitului şi slăvitului prooroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, căci se cădea a cinsti cu praznic pe cel ce a slujit la taina Botezului dumnezeiesc.

Acest minunat praznic al Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, a fost așezat de Sfinții Părinți în zilele de sărbătoare ale Botezului Mântuitorului nostru, deoarece Sfântul Ioan a fost slujitor al tainei dumnezeiscului Botez al Domnului, dar și pentru a nu trece sub tăcere nici una din faptele minunate ale Sfântului Ioan.

Mântuitorul Hristos l-a prezentat pe Sfântul Ioan Botezătorul ca fiind „cel mai mare om născut din femeie” şi într-adevăr, întreaga sa viaţă şi activitate îl arată ca un om fără egal, care nu poate fi comparat cu altcineva decât în înţelesul că este mai mare decât toţi ceilalţi. În Vechiul Testament, proorocul Maleahi face referire la Sfântul Ioan Botezătorul, prezentându-l ca pe un sol, un binevestitor al lui Dumnezeu, prin cuvintele: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele”.

Îl cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul, pentru viață creștinească aleasă, cât mai curată, neîntinată de păcate. Aduceți-vă mereu aminte de principala lui învățătura: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor!  Așadar se cuvine să cinstim cu laude astăzi glasul celui ce striga în pustie, cum spune Sfântul Prooroc Isaia. Să lăudăm pe cel mai mare postitor și rugător dintre oameni, pe proorocul cel minunat, pe Înaintemergătorul lui Hristos, care L-a mărturisit oamenilor.

Misiunea pe care a avut-o Ioan Botezătorul a fost aceea de a vesti apropierea lui Mesia şi de a boteza în râul Iordan pe cei care se pocăiau. Este proorocul care închide cartea Vechiului Testament şi o deschide pe cea a Noului Testament. Atât de frumos ne spune, Înalt Prea Sfinţitul Antonie Plămădeală despre Sf. Ioan: nu el umbla după popor, ci poporul venea la el, acolo unde se retrăsese în pustie, pe malul Iordanului.

Poporul venea la el pentru că simţea că este un instrument al revelaţiei lui Dumnezeu, un profet adevărat, unul care comunica oamenilor ce aşteaptă Dumnezeu de la ei. Totuşi, chiar după venirea Harului şi moartea lui ca martir, Ioan Botezătorul continuă să fie pentru creştini, în sens duhovnicesc, ÎnainteMergătorul Domnului. Model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire de patimi prin asceză şi rugăciune, iniţiator al vieţii monastice şi a celei pustniceşti, Ioan nu va înceta niciodată să fie cel care găteşte calea ce duce la Hristos.

Ioan Botezătorul reprezintă modelul de priveghere, de rugăciune, de pocăinţă şi de trezvie duhovnicească, de trezire a sufletului din moartea păcatului şi de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu. Deci să ne pocăim, să ne rugăm mai mult, și să cerem mereu ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul, că are mare îndrăzneală înaintea Prea Sfintei Treimi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *