Sfântul Ierarh Spiridon prăznuit în Duminica XXVIII-a după Cincizecime (a Sfinților Strămoși) la Mănăstirea Curchi

„Impărtăşiţi-vă adesea cu Sfintele Taine ale Preadulcelui nostru Iisus Hristos. Pentru ca prin Harul Sfintei Împărtăşanii să vă întăriţi în lupta împotriva răului, să lucraţi toată fapta bună, să vă sfinţiţi cu împărtăşirea celor sfinte, să vă îndumnezeiţi prin gustarea celor dumnezeeşti, să vă faceţi nestricăcioşi, prin împărtăşirea cu cele nestricăcioase.” (Sf. Nicodim Aghioritul)

În Duminica a XXVIII-a după Rusalii, zi în care-l prăznuim în acest an pe Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei,, PS Episcop Siluan de Orhei, Vicar al Mitropoliei Moldovei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica de iarnă a mănăstirii Curchi cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”.

Evanghelia care cuprinde Pilda celor poftiți la cină a fost rânduită să fie citită în această perioadă de pregătire pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului. Prin ea Biserica ne cheamă să ne facem părtași așteptării tuturor strămoșilor lui Hristos. Toți cei din Vechiul Testament care au fost credincioși lui Dumnezeu trăiau cu nădejdea venirii lui Mesia, Care avea să întemeieze Împărăția cerurilor în inimile tuturor oamenilor care vor răspunde chemării la cină.

Mantuitorul Hristos – ne cheamă pe toți la Cina Sa cea mare, ne cheamă la ospățul pocăinței, la masa măntuirii, noi însă adesea ignorăm această invitație. „.Ceea ce iubeşte omul mai mult, lucrul la care se gândeşte mereu, pe care şi-l doreşte, ajunge cu vremea să fie miezul fiinţei sale, fie lucrul acela mâncare sau bău­tură sau argint sau aur sau ţarini sau slavă sau putere. Aşa spune Scriptura: au umblat după idoli şi au ajuns netreb­nici, au umblat după nimic şi au ajuns nimic (IV Regi 17, 15). Omul se face una cu ceea ce iubeşte: cu Dumnezeu, dacă iubeşte pe Dumnezeu, cu pământul, dacă iubeşte pământul. Prin dragoste se mântuieşte sau se pier­de omul. O singură iubire este mântuitoare, şi aceea este iubirea de Dumnezeu. Orice alta e pierzare. O singură logodnă este după lege, una doar mântuitoare pentru suflet: cea cu Dumnezeu. Orice alta însoţire, neizvorâtoare din aceasta, precum raza izvorăşte din soare, este blestem şi damnare,” ne spune Sf. Nicolae Velimirovici.

În această Duminică îl sărbătorim pe unul dintre cei mai minunați sfinți, pe Sfântul Ierarh Spiridon. Toată viața căruia a fost înfrumusețată de simplitate și blândețe, de dragoste față de semeni și de credință puternică în Dumnezeu. Cu această dragoste de oameni și de Dumnezeu, să tindem să ne pregătim pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului, ca să ne putem cu adevărat bucura de ea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *