„Să-L întâmpinăm cu bucurie pe Dumnezeu!” PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit de Sărbătoarea Întâmpinării Domnului la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

„Astăzi aleasa Maică merge de la Betleem la Ierusalim, iar dumnezeiescul Prunc Iisus în brațele ei ca un nor ușor este purtat. Iar noi, nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei și pe Maica Fecioară Preasfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm celei binecuvântate: Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!”

În ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni întru pomenirea ostașilor căzuți în războiul din Afganistan.

La 40 de zile de la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă cinsteşte aducerea dumnezeiescului Prunc la templul din Ierusalim, de către Preasfânta Sa Maică şi de către Dreptul Iosif. Dreptul Simeon, mişcat fiind de Duhul Sfânt, a venit la templu, unde i s-a împlinit înainte de moarte dorinţa de a-L vedea cu ochii săi pe Mesia.  Plin de recunoştinţă, s-a rugat: „Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32).

Biserica a stabilit ca această mare sărbătoare a lui Hristos și a Maicii Domnului să fie prăznuită pe 2/15 februarie, pentru că atunci se implinesc patruzeci de zile de la Nașterea lui Hristos după trup. Episodul aducerii lui Hristos la templu, este descris numai de către Sfântul Evanghelist Luca (Luca 2, 22-39).

Întâmpinarea Domnului nu este o sărbătoare care se referă doar la Împăratul Hristos, prin înfățișarea uneia dinte etapele dumnezeieștii iconomii, ci este și o sărbătoare a omului trăitor în Hristos.

Sfântul Atanasie cel Mare ne îndeamnă ca această sărbătaore să ne devie prilej să ne asemanăm cu Dreptul Simeon și cu Proorocița Ana. Trebuie și noi să Îl întâmpinăm pe Hristos îmbracați în nevinovăție, în pocăință, în cumințenie, în curăție si, în general, în dragoste de Dumnezeu și de oameni. Nimeni nu poate să Îl întâlnească într-un alt fel pe Hristos, Care este adevarata viață.

La final a fost oficiat un Te-deum, după care Ierarhul Orheiului a rostit un cuvântul de învățătură, rostit după citirea pericopei evanghelice,  a arătat că momentul central al sărbătorii Întâmpinării Domnului reprezintă întâlnirea Vechiului Testament cu Noul Testament. În această zi, se întâlnesc în templu Legea veche a slovei cu Legea nouă a Duhului Sfânt. Mântuitorul Hristos împlinește porunca Legii vechi, ca să ne elibereze de ea, dar totodată ne cheamă să îndeplinirea  Legii cele noi, a harului.

Sărbătorirea de astăzi se face pentru a înţelege şi a trăi bucuria Sfinţilor Simeon şi Ana când L-au întâlnit pe Hristos Domnul în templu şi să vedem iubirea de oameni pe care Dumnezeu o are faţă de noi trimițându-L pe Fiul Său în lume ca să ne mântuiască.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *