PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan: Numai Dumnezeul-om Hristos este singurul lucru nou sub soare

„Din slava Ta cerească Te coboară,

Spre Betleemul sufletului meu

Și-n staulul smereniei, Fecioară,

Intrând, să naști pe Unul Dumnezeu”.

(Întrupare, Maica Teodosia Lațcu)

Dragi prieteni,

Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit și în acest an să ajungem în această zi de sărbătoare plină, în care Dumnezeu a binevoit a întocmi un chip de mântuire atât de minunat prin întruparea Cuvântului Său. Aceasta este cea mai mare şi cea  dintâi veste de bucurie,  cea mai mare veste  bună  pe  care  putea  să  o  dea  Dumnezeu  omului  şi  cerul  pământului, căci  după  cum  zice  Sf. Iustin  Popovici, întreaga  evanghelie  a  cerului  şi  a  pământului  se  compune  din  aceste  patru cuvinte:  Logosul S-a făcut trup. Numai Dumnezeul-om Hristos este singurul lucru nou sub soare.

Bucuria este desăvârșită în acest sens, după cum ne vestește impresionant de frumos una din cântările utreniei de la Nașterea Domnului: „Văzând Ziditorul că piere omul pe care El, cu mâinile Lui, îl zidise, S-a pogorât aplecând cerurile și, întrupându-Se din dumnezeiasca Fecioară, cu adevărat și pe de-a-ntregul îl zidește din nou.”

Suntem neputincioși în fața lui Dumnezeu să-I mulțumim pentru acest dar prețios, că ni L-a trimis pe Fiul Său Preaiubit pentru a noastră mântuire. Întreaga creație împărtășește și se bucură de voia Tatălui, aducându-I mulțumire acestui Dar, Fiului prin Care toate s-au făcut, intonând într-un glas cântare de recunoștință, asemenea imnului ce cuprinde o înaltă teologie, care ni s-a transmis din vechimea Bizanțului: „Hristoase, oare ce-ți vom aduce, Ție, pentru aceea că de dragul nostru Te-ai arătat ca un om pe pământ? Fiecare din făpturile zidite de Tine îți aduce mulțumire: îngerii, cântarea; cerurile, steaua; magii, darurile; păstorii, minunea; pământul, peștera; pustiul, ieslea; iar noi, pe Maica Fecioară. Dumnezeule, Cel ce ești mai înainte de veci, miluiește-ne pe noi!” (imnograful Anatolie, în vecernia Nașterii)

Acum, prin nașterea Sa, totul este transfigurat: peștera a devenit cer, ieslea s-a prefăcut în leagăn, pântecul Fecioarei e tron de heruvimi, omenirea devine astfelnăscătoarea Născătoarei de Dumnezeu.

Păcatul a făcut străină de Dumnezeu lumea pe care El a zidit-o din neființă. „În lume era şi lumea printr’Însuls’a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu, cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s’au născut” (Ioan 1, 10-13).

Iubiți frați și surori,

Praznicul Nașterii Domnului înseamnă începutul bucuriilor duhovnicești, pace, libertate, demnitate, egalitate, împăcare. De toate acestea este atât de însetată lumea de astăzi, plină de ură, dușmănie, pizmă, dureri, tragedii şisuferinţe, blestem și fărădelege, înșelăciune și minciună, egoism și mândrie, păcate din care putem renaște numai dobândind pacea lui Hristos vestită de îngerii săi pe pământ: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

Lumea aceasta este plină de chinuri pentru că nu-L mai are pe Hristos în viața ei. Cel care trăiește fără Hristos, spunea părintele sârb Iustin Popovici (+ 1979), nu este altceva decât un condamnat la moarte fără speranţă, un muribund care îşi dă  duhul într-o agonie continuă, dar nu moare niciodată. Nu există nimic mai îngrozitor decât o veşnicie fără Hristos.

Să-I facem loc și să-L primim pe Hristos să se nască în inima fiecăruia dintre noi. Să ne deschidem ușa inimii să intre și să rămână în noi și să ne călăuzească, căci El este „Calea, Adevărul și Viața” fericită eternă (Ioan 14, 6).

Vă doresc din tot sufletul în aceste zile sfinte să aveți în casele și în sufletele Dumneavoastră multă bucurie și entuziasm duhovnicesc, dăruindu-Vă tuturor binecuvântarea Pruncului dumnezeiesc Iisus, Cel ce S-a născut astăzi în peștera Betleemului.

Cu alese și sfinte bucurii, Vă împărtășim arhiereasca noastră binecuvântare și Vă dorim tuturor sărbători fericite!

 

Cu aleasă prețuire,

+ SILUAN – Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldove,

Stareț al Sf. Mănăstiri Curchi

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *