PS Siluan, Episcop de Orhei, a săvârșit Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite la Mănăstirea Curchi

Astăzi, 15 martie 2019 – Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi, a săvârșit Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite  împreunată cu vecernia, la mănăstirea Curhi.

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite se săvârșește în vremea Postului Mare pentru că este rânduială în Biserica noastră ca în timpul Postului Mare, pregătitor pentru Sfintele Paști, Liturghie deplină să se săvârșească numai sâmbăta și duminica, sâmbăta Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar duminica, în primele cinci duminici de post Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, apoi în duminca Floriilor, Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, joi și sâmbătă Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

În celelalte zile și mai ales miercurea și vinerea se săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite, Liturghie pe care a scris-o, după rânduiala care era deja în Constantinopol, Sfântul Grigorie Dialogul în secolul al VI-lea. Această liturghie nu este o Liturghie deplină – ci este o Liturghie la care Sfintele Daruri, respectiv Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos se oferă credincioșilor pentru împărtășire, dar aceste dumnezeiești taine sunt pregătite dinainte la o Liturghie deplină, anterioară Liturghiei Darurilor mai înainte Sfințite, de aceea se numește Liturghia aceasta – „Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite”.

După rugăciunea amvonului, s-a citit canonul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, apoi PS Siluan a binecuvântat coliva. Această rânduială se săvârșește în amintirea minunii pe care a săvârșit-o Sfântul Teodor în vremea lui Iulian Apostatul.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, credincioșii care au primit dezlegare de la duhovnic au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În încheiere, Preasfințitul Siluan a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat importanța zilelor din această perioadă a Postului Mare, dar și a rânduielilor bisericești care se săvârșesc în aceste zile.

Sensul și importanța acestei slujbe este rezumat în ultima rugăciune a acestei Sfinte Liturghii:

„Stăpâne, Atotțiitorule, Cel ce cu înțelepciune ai zidit toată făptura și pentru nespusa Ta purtare de grijă și multa bunătate a Ta, ne-ai adus pe noi întru aceste preacinstite zile, spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre înfrânarea poftelor și spre nădejdea învierii; care în patruzeci de zile ai dat în mâna slujitorului Tău Moise tablele cele cu dumnezeiești slove, dă-ne și nouă, Bunule, lupta cea bună să luptăm, calea Postului să o săvârșim, credința nedespărțită să o păzim, capetele nevăzuților balauri să le sfărâmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără de osândă să ajungem a ne închina și sfintei Învieri”.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *