PS Siluan: Doar împreună cu Hristos şi prin Biserica Sa putem străbate drumul de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la pământ la cer

În Duminica a 5-a după Rusalii (a Vindecării celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei), cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.  Preasfinței Sale i-a coliturghisit soborul de slujitori ai Catedralei.

Pericopa evanghelică a acestei Duminici ne prezintă minunea vindecării, de către Domnul Hristos, a doi demonizați din ținutul Gadarei. Evanghelia după Matei ne prezintă mai succint acest eveniment decât parabolele de la Sfinții Luca și Marcu.  Ultimii doi evangheliști vorbesc despre un singur demonizat.

Evanghelistul Matei relatează că, după ce Mântuitorul a potolit furtuna de pe Marea Galileii, în care erau cuprinși ucenicii Săi, El a trecut pe țărmul celălalt, în ținutul Gadarenilor, unde L-au întâmpinat doi demonizați, desfigurați și dezlăn­țuiți, care ieșeau din morminte, astfel încât nimeni nu îndrăznea să le treacă prin preajmă. Aceștia au început să strige către Hristos: „Ce este nouă și Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme, ca să ne chinuiești?” (Matei 8, 29). Ceea ce surprinde în aceste cuvinte este convingerea duhurilor celor rele prezente în cei doi oameni, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că puterea Lui este o realitate, care înfri­co­șează pe aceste duhuri demonice, aflate în acei oameni bolnavi.

Dumnezeu ne spune: „Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer” (Luca 10, 18). Ajungând în asemenea stare, îngerii căzuți au căutat, și mai caută și în prezent, și pe alții să-i piardă… În lume există o luptă permanentă între bine și rău, între lumină și întuneric, o luptă între cei care Îl caută pe Dumnezeu și alţii care rămân sub influența lucrării celui rău, potrivnicul mântuirii noastre. De noi depinde ce vom alege și de partea cui vom fi.

În cadrul Sfintei Liturghii PS Siluan a adresat un cuvânt de învățătură către cei prezenți, vorbind despre minunea vindecării celor doi  demonizați. „Trebuie să fim mereu conștienți de faptul răul poate ușor pătrunde în sufletul nostru, mai ales când cedăm cu ușurință patimilor și păcatelor. Răul este o prezență reală în lume și demonii caută să pună stăpânire peste viețile noastre. Fără Dumnezeu, omul se află într-o stare de sălbăticie sufletească, asemenea demonizaților din Gadara. Când ajunge însă să-L cunoască pe Hristos, toate aceste stări se risipesc, își află tămăduirea sufletească și trupească. Doar împreună cu Hristos şi prin Biserica Sa putem străbate drumul de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la pământ la cer. Să-l facem pe Dumnezeu stăpân al vieților noastre, căci doar cu El putem stinge „toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului” (Efeseni 6, 16)”, a menționat Preasfinția Sa.

Să-L rugăm stăruitor pe Mântuitorul nostru să fie noi, să spunem și noi asemenea Apostolilor Luca și Cleopa, călătorind împreună cu El spre Emaus: „Rămâi cu noi, schimbă viața noastră și adu hotărâre în locul tăgăduirii noastre, adu putere și curaj tuturor celor care își doresc să-ți urmeze calea”.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *