Preasfințitul Siluan al Orheiului — a liturghist la Mănăstirea Hirova

În Duminica a VI-a după Paști (a Vindecării orbului din naştere) — Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor mănăstirii Hirova din s. Neculăieuca raionul Orhei, oficiind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori.

Dis-de-dimineață – În dangătul clopotelor, Ierarhul Orheiului a avut parte de o primire deosebită, fiind întâmpinat tradițional cu pâine și sare de slujitorii mănăstirii Hirova.

Obștea mănăstirii Hirova dimpreună cu mulțimea de credincioși s-au adunat astăzi, în Duminica a VI-a după Învierea Domnului pentru a realiza în cadrul Sfintei Liturghii o nouă întâlnire şi comuniune cu Domnul Hristos cel răstignit, înviat şi înălţat.

La slujba de divină  au  luat parte numeroși credincioși. La Vohodul mic, ieromonahul Spiridon (Pahom), a fost decorat de către Preasfințitul Siluan, cu dreptul de a purta Cruce de Aur, pentru activitatea sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Duminica a VI-a după Paști – este ultima duminică a perioadei pascale, dar nu ultima în care Dumnezeu încearcă să ne trezească la realitate, aducându-ne exemple vii, pe care, auzindu-le sau citindu-le, ne regăsim în ele.

În cuvântul predicatorial, Preasfințitul Siluan a vorbit adunării credincioșilor explicând pericopa despre minunea vindecării orbului din naștere. PS Siluan, a arătat că „fariseii și cărturarii, învățații lui Israel, rămân într-o criminală necredință, în timp ce orbul, un om simplu și neînvățat, un cerșetor și desculț, acest sărac se umple de cea mai curată lumină a credinței, devine recunoscător și-L caută pe Iisus, I se închină și-I mulțumește”.

Părintele Nicolae (Steinhardt) ne îndeamnă: „Să căutam lumina care ne dezvăluie din ce în ce mai adânc realitatea noastră sufletească şi să-I cerem Domnului să nu ne lase în întunericul aparent confortabil al mândriei şi înşelării de sine, ci să ne deschidă ochii duhovniceşti, întru cunoaşterea de noi înşine şi întru bucurarea de Dumnezeul a toată mângâierea”.

Ierarhul Orheiului a mai subliniat și faptul că „Mântuitorul Hristos și-a dat numele de „Lumina lumii”, deoarece El a adus lumină pe pământ, în cele mai grele probleme ale vieții noastre omenești”.

La final, un scurt cuvânt a rostit și Părintele Duhovnic — administrator Irinarh (Rusu), care a mulțumit Preasfințitului Siluan și celor prezenți pentru susținere și comuniune liturgică.

Slujba divină a fost înfrumusețată de minunatele și sublimele cântări interpretate de către corul mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru BUGA.

Evenimentul de astăzi s-a încheiat cu o agapă frățească, oferită celor prezenți cu multă dragoste de obștea Mănăstrii.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *