Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cinstită în rugăciune de hramul Mănăstirii Curchi

„Astăzi o lume nouă și Rai de taină ne-a răsărit, în care și din care noul Adam l-a plăsmuit din nou pe cel vechi și lumea toată a înnoit-o, Cel ce nu este amăgit, ci amăgește pe amăgitorul, iar celor robiți păcatului prin amăgirea lui le dăruiește slobozire”. (Sfântul Grigorie Palama)

În fiecare an, la data de 8/21 septembrie, când Biserica Ortodoxă prăznuiește sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, cea dintâi sărbătoare mare de la începutul anului bisericesc, Mănăstirea Curchi îmbracă haine de sărbătoare. În acest se împlinesc 250 de ani de la întemeierea așezământului monah, astfel, această Sărbătoare a devenit un prilej în plus de a înălța rugăciuni comune și de a mulțumi Preasfintei Născătoare pentru ocrotirea și purtarea sa de grijă.

Slujba praznicală a fost oficiată de PS Episcop Siluan de Orhei, Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi și Vicar al Mitropoliei Moldovei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.  La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților raionale și locale.

Maica Domnului, așa cum o numește Sfântul Ioan Damaschin, este „floarea cea cu dumnezeiesc ipostas”, „palatul cel dumnezeiesc al lui Hristos” și „scaunul cel de heruvimi”. Nu numai mireasma sfințeniei, de care lumea nu era vrednică, ne aduce nouă în chip minunat Maica lui Dumnezeu, dar mai ales darul nașterii mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu, Ziditorul nostru, prin Care „toate s-au făcut și fără de Care nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut” (Ioan 1, 3). Venind în lume, Mântuitorul S-a numit pe Sine Fiul Omului și a mărturisit în acest chip vrednicia Maicii Sale.

Dumnezeu Și-a ales o fecioară curată ca să Se întrupeze din ea, curățind firea omenească și ridicând-o de la starea căzută în care se afla. Sfântul Ioan Damaschin vede în Sfânta Născătoare de Dumnezeu cea mai curată făptură: „S-a adus lui Dumnezeu, Împăratul tuturor, îmbrăcată cu bună podoabă a faptelor bune, ca şi cu o haină de aur şi înfrumuseţată cu darul Duhului Sfânt, a cărei slavă este înăuntru. Că precum la toată femeia, bărbatul este slava ei cea din afară, aşa slava Născătoarei de Dumnezeu este înăuntru, adică rodul pântecelui ei… Fecioară de Dumnezeu dăruită, biserică sfântă a lui Dumnezeu, pe care acel înce­pător de lume, Solomon, a zidit-o, şi în dânsa a pietruit, nu cu aur împodobită, nici cu pietre neînsufleţite, ci, în loc de aur, strălucind cu Duhul, iar în loc de pietre scumpe, avându-l pe Hristos mărgăritarul cel de mult preţ.”

La finalul Sfintei Liturghii, PS Siluan a mulțumit tuturor celor prezenți la slujba de sărbătoare, care au arătat dragoste față de Maica Domnului și mănăstirea Curchi, venind în zi de prăznuire să o cinstească pe cea care este mijlocitoarea noastră în fața Prea Sfintei Treimi. „Sărbătoarea de astăzi este specială pentru Mănăstirea Curchi, așezământul monahal împlinind 250 de ani de la întemeierea sa. Astfel, îi mulțumim Maicii Domnului pentru grija ei, pentru faptul că mereu ne-o oferit alinare și sprijin. Mari sunt darurile Maicii Domnului! Prin ea, Hristos Dumnezeu dăruiește harul său oamenilor și vindecă toate neputințele lor. Slava Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este foarte mare, iar facerile sale de bine, sunt multe. De aceea să o cinstim, să o iubim nemăsurat, să ne rugăm ei în toată vremea și vom avea o caldă rugătoare în Ceruri”, a menționat Ierarhul Orheiului.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *