Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Siluan (Șalari) a oficiat Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii Hirova

Astăzi, 1/14 septembrie, când întreaga creștinătate prăznuiește pe Prea Cuviosul Părintele nostru Simeon Stâlpnicul, Mănăstirea de maici Hirova a îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a-și prăznui ocrotitorul ceresc și povățuitorul duhovnicesc.

Cu acest binecuvântat prilej, zeci de credincioși din toate colțurile țării au venit să se bucure împreună cu obștea Mănăstirii de măreața sărbătoare și să înalțe rugăciuni Cuviosului Simeon.

În mijlocul credincioșilor s-a aflat Preacuviosul Părinte Arhimandrit Siluan (Șalari), Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi și Exarhul mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, care a săvârșit cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Vladimir în biserica de iarnă a mănăstirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Împreună cu Părintele Exarh au coliturghisit și PC Părinte Arhimandrit Irinarh (Rusu), Duhovnicul – administrator al Mănăstirii Hirova, Protoiereul Mitrofor Teodor (Cerescu), parohul localității Neculăieuca, Ieromonahul Gurie (Curnic), clericul mănăstirii Hirova și un numeros sobor preoțesc.

La final Sfintei Liturghii a fost săvârșit un Te Deum în cinstea sărbătorii, după care Părintele Arhimandrit Siluan a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, în care, pornind de la temeiurile dogmatice ale cinstirii sfinților, a relatat pe scurt viața Prea Cuviosului Părintelui nostru Simeon Stâlpnicul, cel care s-a nevoit 47 de ani pe un stâlp. În închiere, Părintele Exarh a menționat următoarele: „Pentru rugăciunile Sfântului Părinte Simion Stâlpnicul, Dumnezeu să dăruiască clericilor și obștii monahale mult har și putere ca să ducă la bun sfârșit lucrările de reconstrucție și refacere a complexului monastic Hirova, să dăruiască pace lumii și țării noastre, iar sufletelor noastre mare milă. Amin.”

La fel un scurt cuvânt a rostit și Părintele Arhimandrit Irinarh, Duhovnicul – administrator al Mănăstirii Hirova, care a mulțumit Părintelui Exarh, preoților care au participat la Sfânta Liturghie, ctitorilor mănăstirii și tuturor celor prezenți pentru susținere și comuniune liturgică, dăruind totodată fiecărui credincios câte o cărticică care cuprinde pe scurt istoria Mănăstirii Hirova, Viața și Acatistul Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Praznicul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de obștea mănăstirii.

Al răbdării stâlp ai fost râvnind cuvioase, părinţilor celor mai dinainte: lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite şi vieţii celor fără de trup fiind în trup. Simeoane părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului Cuvios Simeon)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *