Praznicul Bunei Vestiri cinstit prin slujire arhierească la Mănăstirea Curchi

De praznicul împărătesc al Bunei Vestiri PS Siluan al Orheiului, Vicarul Mitropoliei Moldovei și Egumenul Mănăstirii Curchi, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Astăzi, Biserica sărbătoreşte Buna Vestire „a Prea­­sfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioară Maria”, după cum ne spune Sinaxarul. Imnurile acestei sărbători ne anunţă că acum prăznuim Întruparea Fiului lui Dumnezeu, împlinindu-se, astfel, aşteptarea mesianică a neamului omenesc: „Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu Fiu al omului Se face…”

Deşi e rânduit să fie serbat de fiecare dată în perioada Postului Mare, praznicul Bunei Vestiri este o sărbătoare a bucuriei. Sfântul Nicolae Cabasila explică motivele acestei stări: „Dacă ar fi trebuit ca vreodată omul să se bucure, dacă ar fi avut vreo clipă pe care s-o prăznuiască în strălucire şi măreţie, dacă trebuie ca pentru aceasta să cerem înălţimea duhului, frumuseţea discursului şi avântul cuvintelor, eu nu cunosc o altă zi decât aceea în care un înger a coborât din cer, aducând bunele vestiri pe pământ“.

„Astăzi, toată făptura se veseleşte”, deoarece acum este începutul mântuirii noastre, când „pe Cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu” Prea­sfânta şi Pururea Fecioara Maria L-a zămislit „cu venirea Preasfântului Duh, spre înnoirea neamului omenesc”. De aceea împreună cu Arhanghelul Gavriil îi spunem Născătoarei de Dumnezeu: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine” (Luca 1, 28).

In Maica Domnului ar trebuie să vedem un exemplu pentru noi. Am putea învăţa de la ea cum să trăim, ce am putea şi noi face, ca să Se sălăşluiască Domnul în noi, în inimile noastre. Asa se explica, probabil, şi marea evlavie pe care monahii o au la Maica Domnului: pentru că ea este modelul celor care vor să-L primească pe Hristos.

Mântuitorul a venit în lume prin ea. Arhanghelul Gavriil ne-a adus — ei şi nouă — vestea cea bună a coborârii în lume a Fiului lui Dumnezeu care să ne scape de moarte. Insa această vestire a Arhanghelului poate că ni se adresează tuturor, începând cu Maica Domnului. Căci toţi trebuie sa ne facem sălaşuri ale Duhului Sfânt, pentru a putea locui Hristos în noi.

„Apărătoare Doamnă, pentru biruin­ță, mulțumiri, izbăvindu-ne din ne­voi, aducem ție, Născătoare de Dum­ne­zeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpâni­re nebiruită, izbăvește-ne din toate ne­­voile, ca să strigăm ție: Bu­cură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *