Praznicul „Adormirii Maicii Domnului” a adunat mulțime de credincioși în străvechiul și valorosul așezământ monahal de la Curchi

Mulțime de credincioși au venit astăzi, 15/28 august 2016, în străvechiul și valorosul așezământ monahal de la Curchi, unul din cele mai de seamă monumente istorice bisericești din țara noastră încredințat ocrotirii Maicii Domnului, pentru a lua parte la sărbătoarea praznicului împărătesc rânduit de Biserică al „Adormirii Maicii Domnului”.

 În decursul veacurilor, Maica Domnului a fost pavăză statornică a monahilor acestei minunate grădini, care alături de multe alte locașuri închinate Maicii Sfinte, împodobesc și înfloresc țara noastră.

Astfel, cler și credincioși, prezenți în împodobita Biserică a Născătoarei de Dumnezeu, au înălțat cucernic adevărate imne de bucurie la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Preacuviosul Părinte Stareț, Arhim. Siluan (Șalari), alături de care s-au unit în rugăciune și sufletele slujitorilor acestei mănăstiri.

Credincioșii care au participat la serviciul divin au primit har din Harul cel dumnezeiesc, care s-a revărsat în sufletele lor prin săvârșirea tainei Sfintei Euharistii și prin împărtășirea din același sfânt potir.

Acest lucru l-a subliniat în cuvântul său PC Părinte Arhim. Siluan, arătând că harul acesta sfințitor rodește în cuget și în inimă înțelepciune și râvnă, iar trupul îl întărește, potențând totodată întreaga ființă spre bine, spre virtute și spre urcușul către înviere.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *