Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Mina — ocrotitorul celor păgubiți

Astăzi 11/24 noiembrie, este pomenit Sfântul Mare Mucenic Mina.

Sfântul Mina a fost pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian (284-305), și era din țara Egiptului, creștin cu credință, iar cu slujba ostaș din ceata tribunului Firmilian, aflându-se în răsărit cu trupa sa, în Cotianiul Frigiei, unde stăpânea dregătorul Arghirisc. Acești împărați păgâni au dat porunca în toate părțile ca, oricine nu se va închina zeilor, să fie pedepsit cu chinuri și cu moarte, încat pretutindeni creștinii erau siliti să jertfească idolilor.

Atunci, fericitul Mina, nesuferind să vadă cinstindu-se rătăcirea idolească și închinarea la idolii cei fără de suflet, și-a lepădat ostășia și s-a dus în munte, în pustiu, voind mai bine a viețui cu fiarele, decât cu un popor care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și, umbla din loc în loc, învățând legea lui Dumnezeu și curățindu-și sufletul cu postul și cu rugăciunea.

Și, trecând multă vreme, s-a facut în cetatea Cotiani un mare praznic idolesc, la care, adunându-se mult popor păgânesc, se făceau jocuri și întreceri, alergari și lupte în cinstea necuraților zei. Deci, întărindu-se îndeajuns și auzind de acest praznic, Sfântul Mina s-a aprins de râvna pentru Hristos și, lăsând munții și pustietatea, a venit în cetate. Și, stând în mijlocul oamenilor, la un loc înalt, a propovaduit cu îndrazneala pe Hristos. Prins și adus înaintea dregătorului Arghirisc, acesta l-a osandit să fie batut fără crutare cu vergi și târât prin cioburi ascutițe, de i-au sfârtecat trupul. L-au frecat apoi cu gheme de păr aspru, fără milă, l-au ars cu faclii și l-au tras pe o roată.

Dar Hristos iși întărea Mucenicul care, rămânând nestrămutat în credință, striga cu glas mare: „De Dumnezeul meu nu mă voi lepăda. Al lui Hristos am fost, sunt și voi fi și idolilor voștri nu voi jertfi, nici le voi pleca genunchiul meu”. Acestea auzindu-le dregătorul, a dat cea din urma hotarare, zicand: „Lui Mina ostașul poruncim să i se taie capul cu sabia”. Și așa, Sfântul Mina a luat de la Hristos cununa Mucenicilor.

Să-l imităm şi noi pe Sfântul Mina. După cum el prin cuvântul său, prin exemplul său, prin viaţa sa ascetică, dar şi prin jertfa şi prin sângele său a întărit credinţa în Hristos

Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *