Nașterea Domnului Iisus Hristos serbată cu bucurie la Mănăstirea Curchi

Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul (Luca 2, 10 – 11)

În ziua marelui praznic al Nașterii Domnului, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală în biserica cu hramul „Sf. Ierarh. Nicolae”, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În această zi de sărbătoare, mulțime de oaspeți, pelerini și localnici au trăit o atmosfera extraordinară a acestei zilei praznicale. La mărețul praznic au fost prezenți numeroși credincioși, însoțiți de copii, ctitori și reprezentanți ai autorităților locale, care au venit să cinstească luminatul praznic al venirii în lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfânta slujbă a fost precedată de hirotesia întru citeț și ipodiacon a teologului Pavel Focșa – Asistentul Preasfințitului Siluan, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” – din Municipiul Oradea județul Bihor.

Într-o atmosferă de bucurie duhovnicească, s-a a dat citire cuvântului pastoral la „Nașterea Domnului” al Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove.

În cadrul slujbei, la momentul liturgic îndătinat, după cântarea Axionului, la momentul rânduit, Preasfințitul Siluan l-a hirotonit în treapta de Diacon pe teologul Pavel Focșa, primind cu acest prilej cuvintele de felicitare şi sfaturile duhovniceşti ale Episcopului, îndemnîndu-l să fie cu luare aminte la Marele Har al slujirii lui Hristos de care s-au învrednicit, în fața căruia se cutremură și îngerii în ceruri. Tânărul hirotonit a mulțumit Preasfințitului Siluan pentru grija duhovnicească, părinților slujitori ai mănăstirii Curchi pentru buna primire.  A mulțumit Arhiereului pentru toate îndemnurile, și a asigurat pe Preasfinția Sa de dăruire slujirii diaconești și ascultare fiască Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Episcopul Vicar – în cuvântul de învăţătură rostit, a vorbit despre însemnătatea măritului praznic al Naşterii Domnului, marea sărbătoare a întregii lumi creştine, Naşterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, care a venit în lume „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4), subliniind înţelesurile duhovniceşti ale pericopei evanghelice ce s-a citit, de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. Astăzi a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să ne scoată din legătura păcatelor și să ne ridice la cinstea cea dintâi, dinainte căderii lui Adam prin neascultare.

La nașterea Pruncului, imnul păcii și al împăcării între cer și pământ, între Dumnezeu și oameni pe care l-au cântat îngerii la Bethleem a fost: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).  Apoi Ierarhul a adresat cuvinte de felicitare tuturor credincioșilor: „Astăzi în marea și luminata zi a Nașterii Domnului – Vă doresc din toată inima ca slăvitul praznic să Vă aducă tuturor belșug de bucurii, deplină sănătate și mulțumiri. Să-l primim cu inimile curate pe Hristos, cel care s-a născut din Fecioară pentru îndumnezeirea noastră”, a subliniat Episcopul Vicar.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, corul Sf. Mănăstiri Curchi a susținut un concert de colinde. Apoi după momentul muzical, Preasințitul Siluan a primit colindători și a oferit daruri tuturor copiilor care au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Cântările din timpul Sfintei Liturghii au fost interpretate de către corul mănăstirii Curchi – dirijor dl Dumitru Buga.

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pămîntul peştera, Celui neapropiat, aduce.
Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut
Prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci. (Condacul praznicului)

Biroul de presă al Vicariatului de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *