Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat Părintelui Arhimandrit Filaret (Cuzmin), Starețul Mănăstirii Căpriana, cu prilejul celebrării celor 40 de ani de la naștere

PC Părinte Arhimandrit Filaret (Cuzmin), Starețul Mănăstirii Căpriana, aniversează astăzi frumoasa vârstă de 40 de ani. Cu acest prilej, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, i-a adresat Părintelui Stareț un mesaj de felicitare:

Preacuvioase Părinte Stareț Filaret,

Cunoscându-Vă drept un monah și un slujitor al Bisericii devotat, cu un caracter aparte și o inimă sensibilă, care suferă și se roagă pentru nedreptățile lumii acesteia, permiteți-mi să Vă adresez cu prilejul aniversării frumoasei vârste de 40 de ani de viață pământească, cele mai calde urări de sănătate, pace lăuntrică, mulți ani cu bucurii alese și toți trăiți în dragostea și binecuvântarea Preasfintei Treimi.

Apreciind faptul că îndepliniți cu multă sârguință ascultarea Bisericii noastre de a conduce istorica și voievodala ctitorie de la Căpriana, având și o considerabilă implicare în actul canonizării Sfântului Ierarh Gavriil, Vă doresc să rămâneți și în continuare același ostaș fidel al lui Hristos, miluind pe fiecare fiu duhovnicesc cu rugăciunea și sfatul Cuvioșiei Voastre.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să Vă de-a putere să petreceți întreaga viață monahală cu destoinicie, făcându-Vă un vas ales al Sfântului Duh, și să Vă înzestreze cu înțelepciunea cea de sus, despre care frumos spune Apostolul Iacob că „este mai întâi curată, apoi paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, nepărtinitoare, nefăţarnică” (Iacob 3,17).

Dumnezeu să Vă dăruiască spor în viață, în credință și în desăvârșirea duhovnicească, dimpreună cu harul și buna Sa sporire pentru a putea lucra încă mulți ani înainte lucrarea dumnezeiască a slujirii sacerdotale.

În această senină zi de iarnă și memorabilă pentru Cuvioșia Voastră, Vă adresăm alese felicitări şi ne rugăm Mântuitorului Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeași dragoste şi râvnă sfântă pentru Biserică şi pentru cele sfinte, păstrând cu luare aminte și înmulțind darurile cu care V-a înzestrat Dăruitorul cu prisosință – înțelepciunea și cumsecădenia, dăruirea, râvna, dragostea, încrederea, credința, exigența, cunoașterea, priceperea, mărinimia, voința, puterea de înțelegere și de jertfire.

Asigurându-vă de respectul pe care vi-l purtăm și de întreaga noastră prețuire, Vă urăm un sincer și cordial:

La mulți ani!

 

Cu arhierești binecuvântări,

+ SILUAN

Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove,

Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *