Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, cu prilejul aniversării a 28 ani de arhipăstorire

Cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la hirotonia în dumnezeiasca vrednicie și înalta treaptă a Arhieriei, ne îndreptăm către păstorul nostru cel bun și vrednicul trimis al mântuirii noastre, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, cu cele mai alese gânduri de bine și belșug de bucurii.

Pe parcursul acestor ani, în care ați avut grijă de turma lui Hristos și ați vegheat cu timp și fără timp la cârma acesteia, V-am cunoscut un model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul și nu în ultimul rând, un iubitor Stăpân duhovnicesc. Totdeauna mă îmbogățesc din dragostea Dumneavoastră și din evlavia curată și pilduitoare pe care o arătați tuturor.

La acest frumos popas aniversar, Îl rugăm pe Bunul și Milostivul Dumnezeu să Vă dea bucurii neîncetate în lumina dumnezeirii Sale, iar Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel veșnic, să Vă întărească în această înaltă slujire și să Vă învrednicească să păstrați dumnezeiasca treaptă a Arhieriei curată şi neprihănită, până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să puteți da răspuns bun în ziua cea de apoi pentru turma lui Hristos cea încredinţată Înaltpreasfinției Voastre spre păstorire.

Întru mulți ani, Stăpâne! 

Cu fiască smerenie și aleasă prețuire,

Siluan,

Episcop de Orhei,

Vicar mitropolitan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *