Mesajul de felicitare al Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, adresat PC Părinte Nicolae Guja, cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață pământească

Preacucernice Părinte Nicolae,

Permiteți-mi să Vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării a 40 de ani din ziua naşterii, dorindu-vă multă sănătate, mulţi ani şi bună-sporire în toate.

Sunteți binecunoscut, iubitși apreciat atât de către clericii Vicariatului de Orhei, cât și de credincioșii noștri,datorită meritelor pe care le aveți, fiind un slujitor destoinical Bisericii și un păstor înțelept și competent, care muncește necontenit pentru propășirea Bisericii strămoșești și a poporului ei drept-măritor.

În această senină zi de sărbătoare pentru sfinția voastră, Vă doresc să păstrați cu luare aminte și să înmulțiți darurile cu care V-a înzestrat Bunul Dumnezeu cu prisosință – înțelepciunea, râvna și cumsecădenia, rugându-L pe Mântuitorul Hristos să Vă întărească și să Vă miluiască cu dragostea și mila Sa cea nemăsurată întru viață curată și moștenirea Împărăției Cerurilor.

Cu cele mai luminoase gânduri, Vă urez, Preacucernice Părinte Nicolae, mulți ani în deplină sănătate şi înţelepciune duhovnicească spre slava Bisericii lui Hristos şi spre mântuirea credincioşilor încredinţaţi spre păstorire.

La mulți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

Siluan,

Episcop de Orhei,

Vicar mitropolitan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *