Mănăstirea Curchi și-a serbat hramul de Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

„Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Nașterea bucuriei cea a toată lumea.” (Sfântul Ioan Damaschin)

De Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Mănăstirea Curchi, purtând acest minunat hram, și-a deschis larg porțile pentru numeroși creștini veniți pentru a participa la slujba praznicală, oficiată de PS Episcop Siluan de Orhei, Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi și Vicar al Mitropoliei Moldovei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.  La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților raionale și locale.

Praznicul Maicii Domnului, fiind cel dintâi al anului bisericesc, este și cel dintâi praznic al „chemării și al plăzmuirii din nou” după har. Este ziua în care în care au început să fie înnoite toate și să fie puse în locul legilor vremelnice, legile cele neschimbătoare, în locul literii, duhul, iar în locul umbrelor, adevărul.

Făcând referire la Sfântul Iosif Vriennios, care tâlcuiește înțelesul teologic al Săbători, IPS Hieroteos Vlachos ne spune: „Praznicul Nașterii Maicii Domnului primește cinstire mai strălucită decât celelalte praznice, ca unul care întâiul întru toate. Căci Cincizicemea există datorită Înălțării; Înălțarea, datorită Învierii; Învierea, datorită Răstignirii; Răstignirea, datorită minunilor; minunile, datorită Botezului; Botezul, datorită Întâmpinării; Întâmpinarea, datorită Nașterii; Nașterea, datorită Bunei Vestiri; Buna Vestire, datorită Intrării în Sfânta Sfintelor, iar aceasta se datorează, negreșit; Nașterii Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare.”

Sărbătoarea de astăzi ne învață să ne ridicăm la frumusețea divină și să privim frumusețea lumii, a creaturilor, ca urcușul firesc al zidirii spre Făcătorul a toate. Căci prin această unire a cerului cu pământului, realizată de Maica Domnului și adusă de ea în lume, ne înălțăm neîncetat cu ajutorul ei spre desăvârșire, spre asemănarea cu Dumnezeu, Care este adevărul și frumusețea, izvorul vieții noastre.

Sărbătorim venirea pe lume a Celei care a fost, este şi va fi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasa tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea păcătoşilor și ajutătoarea şi rugătoarea pentru toţi oamenii, Maica mântuirii noastre, Cea care este mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, pe care o lăudăm și o vom cinsti în vecii vecilor.

Slujba praznicală s-a încheiat cu un Te-Deum după care PS Siluan s-a adresat cu un cuvânt de zidire către cei prezenți. „Astăzi cinstim începutul mântuirii noastre, pentru că la plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său să ridice pe omul căzut. Iar pentru această lucrare mântuitoare a ales-o din toate femeile lumii pe Preasfânta Fecioara Maria, un vas curat, un rod al îndelungatei așteptări, al părinților săi Ioachim și Ana. Dumnezeu o alege pe Fecioara Maria să devină drept punte de trecere de la cele Preaînalte către omenire. Serbăm începutul mântuirii noastre, pentru că odată cu Nașterea Maicii Domnului se întrezăresc zorii împăcării omului cu Dumnezeu. Sărbătorind Nașterea Fecioarei Maria, să cugetăm viața ei, la virtuțile cu care și-a împodobit sufletul, la dragostea pe care a avut pentru Fiul ei și Dumnezeu nostru. Să o cinstim, să o iubim nemăsurat, să ne rugăm ei în toată vremea și vom avea o caldă rugătoare în Ceruri”, a menționat Ierarhul Orheiului.

Totodată, Ierarhul Orheiului a mulțumit tuturor celor prezenți la slujba de sărbătoare, care au arătat dragoste față de Maica Domnului și mănăstirea Curchi, venind în zi de prăznuire să o cinstească pe cea care este mijlocitoarea noastră în fața Prea Sfintei Treimi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *