„Invrednicește-ne, Doamne, să Te bucurăm cu întoarcerea noastră!” În Duminica Fiului risipitor, PS Siluan, Episcop de Orhei, a liturghisit la Catedrala mitropolitană din Chișinău

„Mai mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru drepții care nu au nevoie de pocăință”.

În Duminica Fiului risipitor, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din mun. Chișinău.

Duminica Fiului risipitor ne descoperă ca pentru a învia din moartea păcatului, este nevoie de pocăință. Dacă am urmat fiului risipitor în cădere, să-i urmăm și în ridicare, dacă ne-am risipit moștenirea și darurile oferite de Dumnezeu, să ne grăbim, asemeni lui, să revenim la Părintele Ceresc.

Părintele Petroniu Tănase ne spune că  „pilda Fiului Risipitor tocmai acest rost are: să ne îndemne să alergăm degrabă la Tatăl, îndată ce ne-am văzut cum suntem, ca să nu cădem în deznădăjduire. Şi, pentru ca să alunge de la noi îndoiala, teama, ruşinea, ne pune înainte cea mai desă­vârşită icoană a milostivirii şi bunătăţii dumnezeieşti. Oricât de multe păcate am fi făcut, să nu ne îndoim de iertare; niciodată nu este biruită milostivirea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu, „Care aşa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat pentru dânsa” (Ioan 3, 16).

„Milostivirea lui Dumnezeu este foc arzător”, zice Sfântul Ioan Gură de Aur.  De am avea noi atâta ardoare pentru El, câtă duioşie părintească are El pentru noi!

În cuvântul de învățătură rostit, Ierarhul Orheiului a vorbit despre faptul că Dumnezeu îl iartă pe cel ce  se căiește, cere iertare și se străduie să‑și schimbe viața. „Pentru cel care-și revine în sine și-și dorește o schimbare a vieții, Dumnezeu nu mai este judecător, ci Părinte milostiv, după cum am auzit astăzi: „I s‑a făcut milă și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l‑a sărutat”.  Și nu doar îl iartă, ci îl face fiu iubit al Său, redându-i toate darurile duhovnicești primite prin Botez. Aceasta este și calea fiecăruia dintre noi, să călcăm pe urmele Vameșului și a Fiului risipitor, să le urmăm exemplul, ca să trăim bucuria Raiului de pe-acum”, a menționat PS Siluan.

„De la părintească slava Ta depărtându-mă neînțelep­țește, întru răutăți am risipit bogăția ce mi-ai dat…Primeș­te-mă pe mine cel ce mă pocăiesc!” (Condacul de la Utrenia Duminicii „Fiului risipitor”)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *