În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (a Cincizecimii) PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, PS Siluan, Episcopul orheiului, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi, înconjurat de un sobor de slujitori, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească unită cu slujba Vecerniei la mănăstirea Curchi.

Cea de-a VIII-a Duminică după Paști este cea a Pogorârii Sfântului Duh sau a Cincizecimii, numită şi Duminica mare. Aceasta este Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Sărbătoarea Cincizecimii reprezintă una dintre cele mai vechi sărbători creştine, alături de cea a Paştilor, fiind celebrată din vremea Sfinţilor Apostoli. Istoria Bisericii creştine începe la Cincizecime, atunci când după Pogorârea Sfântului Duh s-a format prima comunitate creştină în Ierusalim. Apoi Apostolii au mers în întreaga lume şi au propovăduit Evan­ghelia.

«Acum, Dumnezeu îi dă omului Duh nou (Iez. 36, 26), insuflă în el suflarea nouă de viață, ca să învie sufletul omorât de păcat. Și s-a împlinit cea de-a doua prezicere a lui Iezechiil: “Prorocește despre Duhul, prorocește, fiul omului”… Și am prorocit, și a intrat într-înșii Duhul, și au înviat, și au stătut pe picioarele lor mulțime multă foarte (Iez. 37, 9-10). Apostolii au fost cele dintâi vase primitoare de viață de la El, și începând de la cetele apostolești, El s-a revărsat apoi peste toată făptura (v. stihira la stihoavnă: Acum Duhul Mângâietor…) și, dând viață tutoror celor ce Îl primesc, prin toată pipăirea dării, după lucrare întru măsura fiecărui mădular, a alcătuit și a întocmit marele trup al Bisericii, crescând întru toate întru El, și pe deasupra crescând cu creșterea lui Dumnezeu (v. Efes. 4, 15-16; Col. 2, 19),» menționează Sf. Teofan Zăvorâtul.

Cincizecimea reprezintă și împlinirea făgăduinței pe care Mântuitorul le-a lăsat-o Apostolilor: „Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște” (In.14,16-17). Dar este și „o sărbătoarea fără de sfârşit”, deoarece în Biserica Duhul Sfânt lucrează prin dumnezeieştile slujbe săvârşite de urmaşii Apostolilor…”. De aceea, noi care am primit prin Botez harul Duhului Sfânt mărturisim prin cuvintele imnografului inspirat: „Văzut-am Lumina cea adevărată, primit-am Duhul Cel ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei Treimi închinându-ne; că Aceasta ne-a mântuit pe noi”.

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Siluan a adresat un cuvânt de învățătură către cei prezenți. Ierarhul Orheiului a vorbit despre semnificația Duminicii de astăzi. „În Duminica Cincizecimii sărbătorim începutul istoriei Bisericii, când după predica Apostolilor a fost formată prima comunitate creştină din Ierusalim. Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor, și i-a făcut propovăduitori ai învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt i-a sfințit și le-a dat putere și tărie de propovădui învățătura Mântuitorului. El lucrează și astăzi în Biserica dreptmăritoare și îi sfințește pe toți cei care-și doresc o viață în Hristos, ” a menționat Preasfinția Sa.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost urmată de slujba specială a Vecerniei, numită şi a „plecării genunchilor” sau Vecernia Rusaliilor, în timpul căreia s-au citit şapte rugăciuni, în genunchi, în numele multitudinii darurilor Sfântului Duh.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *