În Duminica a XIV-a după Rusalii, PS Siluan, Episcop de Orhei, a liturghisit la Mănăstirea Curchi

În Duminică a XIV-a după Cincizecime, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica centrală a Mănăstirii Curchi, înconjurat de soborul preoțesc al mănăstirii.

Textul Sfintei Evanghelii din această Duminică ne aduce în atenție pilda nunții fiului de împărat, rostită de către Mântuitorul, conform relatării Evanghelistului Matei, în ultimele zile înainte de Sfintele Pătimiri. Parabola ne spune că au fost chemați la nuntă toți cei găsiți la răspântiile drumului, „și răi și buni“, și „s-a umplut casa cu oaspeți“. Hristos ne ajută să înțelegem că așezarea oamenilor în categorii de răi sau buni este o atitudine subiectivă, căci chemarea și răspunsul nostru are puterea de a ne schimba.

„Nunta Mielului este nunta fiului de împărat în care logodnica Fiului lui Dumnezeu este fiecare suflet credincios adus de Duhul Sfânt. O, cât de temeinic trebuie să ne pregătim pentru a fi părtaşi, întotdeauna cu suflet curat, înălţat peste toate cele pământeşti, Sfintei Liturghii, pentru a nu ne număra printre acei care, neavând haină de nuntă, purtând îmbrăcăminte întinată de păcate, au fost legaţi de mâini şi de picioare şi aruncaţi din odaia de nuntă în întunericul cel mai din afară…,” ne îndeamnă Sfântul de Ioan Kronstadt.

Precum un Împărat, Dumnezeu ne cheamă la nunta Fiului Său. Adică la bucurie, la comuniune şi la ospăţ, precum se cuvine unei nunţi adevărate. La un ospăţ de nuntă se invită cei apropiaţi, cei de acelaşi neam. Ne invită pe fiecare ca pe cei apropiați. „Pe toţi îi cheamă Milostivul Dumnezeu la mântuire, dar foarte puţini se supun Lui. Potrivit negrăitei iubiri dumnezeieşti faţă de noi, cu toţii facem parte din cei chemaţi, dar foarte puţin dintre noi intră în rândul celor aleşi, fiindcă intrarea în rândul celor aleşi este lăsată în seama alegerii voii noastre” ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov.

În Apocalipsă (19, 8) ni se explică în ce constă haina de nuntă, pe care ne va cere-o Dumnezeu și nouă: „Inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților”.

La Botez ni s-a dat haină, haină de nuntă, pentru a fi din nou chemați cu ea la cina nunții Fiului de Împărat. Mulți dintre noi deși lepădăm această haină, o murdărim, o sfâșiem, nu ne sfiim să intrăm cu ea la nuntă, fără a ne gândi că și nouă ne pot fi adresate cuvintele: „Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă?”

„Să ne lăcomim după bunurile cele de sus răpind, cu toată râvna, împărăţia cerurilor. Nu poate, nu poate să intre în Împărăţie cel care trândăveşte. Facă Dumnezeu ca noi toţi să ajungem râvnitori şi cu mintea trează, ca să dobândim împărăţia cerurilor.” (Sf. Ioan Gura de Aur)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *