Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Nașterea Domnului Iisus Hristos prăznuită la Mănăstirea Curchi

„Veniţi să ne bucurăm de Domnul, cunoscând taina ce este de faţă. Zidul cel despărţitor acum cade; sabia cea de foc se îndepărtează, heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii, iar eu mă împărtăşesc din dulceaţa din rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare…!” (Stihiră a Vecerniei Naşterii Domnului)

În ziua marelui praznic al Nașterii Domnului, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală la biserica cu hramul „Sf. Ierarh. Nicolae”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este un început al praznicelor şi maica tuturor sărbătorilor, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, praznicul care ne aduce bucuria cea mare a „Tainei împăcării noastre cu Dumnezeu”. Astfel, pentru a trăi împreună această bucurie, la Mănăstire s-au adunat numeroși credincioși, ctitori și reprezentanți ai autorităților locale, care au venit să cinstească venirea pe lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În timpul slujbei praznicale de astăzi, PS Siluan a hirotonit în treapta de diacon pe monahul Paisie (Ceapă), viețuitor al mănăstirii Curchi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfințitul Siluan a vorbit despre însemnătatea măritului praznic al Naşterii Domnului, marea sărbătoare a întregii lumi creştine.  Întruparea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos și coborârea sa printre oameni reprezintă premiza înălţării omului în Împărăţia Cerului. Însă această înălțare nu este posibilă decât prin libera conlucrare dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omul căzut din legătura cu El prin păcatul neascultării.

„Bucurându-ne de această minunată sărbătoare, să ne aducem aminte că este rodul iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru lume. Fiul lui Dumnezeu vine în lume pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, adică pentru a ne dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața veșnică. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune în acest sens: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16)”, a arătat Preasfinția Sa, în cuvântul predicatorial.

După rugăciunea domnească, Preasfințitul Siluan a dat citire Pastoralei la Nașterea Domnului a Întâistătătorului Bisericii noastre, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, adresată clerului, cinului monahal şi drept-măritorilor creştini.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, corul Sf. Mănăstiri Curchi a susținut un concert de colinde. Numeroși credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine, ca o încununare a bucuriei sărbătorii Întrupării Domnului.

Ierarhul Orheiului le-a dorit tutor celor prezenți o sărbătoare cu și alături de Hristos, Cel care să le schimbe și lumineze viețile.

Copiii care au fost prezenți la slajba praznicală au primit cadouri din partea Mănăstirii.

„Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul, şi cu veselie, lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *