Felicitare cu ocazia zilei de naştere a ex-Preşedintelui RM Dlui Vladimir Voronin

Ex-Preşedintelui Republicii Moldova,
Domnului Vladimir VORONIN

Excelenţă,
Mult stimate Domnul Vladimir VORONIN,

În ziua în care Bunul şi Dreptul Dumnezeu V-a învrednicit să păşiţi într-un nou an aniversar, venim să Vă aducem omagiile noastre cu ocazia zilei de naştere şi să Vă urăm împliniri sufleteşti şi o viaţă îndelungată, petrecută cu pace şi linişte întru slava Mântuitorului Celui înviat.

Cuvintele noastre sunt prea puţine, spre a ne exprima recunoştinţa faţă de Domnia Voastră, pentru toate actele de binefacere pe care le-aţi făcut şi pe care le continuaţi să faceţi pentru Biserica Ortodoxă din Moldova şi îndeosebi pentru Sfânta Mănăstire Curchi.
În clipa de grea cumpănă, când secularul aşezământ monahal purta rănile adânci ale unui trecut nedrept, când cerul lăcrima deasupra Mănăstirii, aţi venit mânat de gândul cel bun şi de dragostea creştinească, pentru a contribui decisiv la renaşterea din ruine a unuia dintre pilonii identităţii noastre spirituale – nestemată a Codrilor şi a întregii Ţări – leagăn de asceză şi regăsire duhovnicească.
Frumosul Dumneavoastră exemplu a fost aidoma unui dangăt de clopot, care a trezit şi a mobilizat întregul neam spre a pune umărul şi a reda splendoarea de odinioară grădinii Maicii Domnului din inima Moldovei.
Acest act de ctitorie, aidoma faptelor vrednicilor noştri voievozi, va rămâne înscris cu slove de aur în cartea conştiinţei noastre naţionale, fiind îndemn spre fapte mari şi frumoase pentru urmaşii urmaşilor noştri.

Domnule Vladimir VORONIN,

Buna Dumneavoastră Credinţă este cunoscută şi a fost apreciată pe măsură şi de către înalţii Ierarhi ai Bisericii Dreptmăritoare, precum sunt Patriarhul Ierusalimului şi Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, care V-au decorat cu cele mai însemnate distincţii pentru munca depusă spre binele şi mărirea Bisericii lui Hristos – evenimente ce vorbesc despre seriozitatea angajamentului pe care vi l-aţi luat în faţa lui Dumnezeu şi a poporului Său.
Astfel şi noi, rămânându-Vă profund recunoscători pentru bunăvoinţă şi ajutor, ne rugăm Tatălui Ceresc să vă răsplătească după înţelepciunea Lui pentru toate cele bune şi de folos pe care le faceţi.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!

***

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu profund respect şi aleasă consideraţiune,

Arhimandrit SILUAN (Şalari),
Stareţ al Sfintei Mănăstiri Curchi,
Protopop de Orhei, Exarh al Mănăstirilor Mitropoliei Moldovei

25 mai 2013
Sfânta mănăstire Curchi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *