Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic prăznuită la Mănăstirea Curchi

„Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3)

În duminica a VII-a după Sfintele Paști, Sfânta Biserică a rânduit pomenirea Sfinților 318 Părinți participanți la Sinodul I Ecumenic.

Cu acest binecuvântat prilej, PC Părinte Arhimandrit Siluan (Șalari), Starețul Sf. Mănăstiri Curchi, Protopop de Orhei și Exarh al Mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica centrală a mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

La dumnezeiasca slujbă au fost prezenți și numeroși credincioși, însoțiți de copii, ctitori și fii duhovnicești ai Părintelui Stareț, care au venit să cinstească împreună cu obștea mănăstirii pe dumnezeieștii Părinți participanți la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

Pe tot parcursul istoriei, Biserica dreptmăritoare a luptat și continuă să lupte cu ereziile și nefericiții care le îmbrățișează.

Astfel, încă de la întemeierea Bisericii creștine, Dumnezeu a ridicat bărbați aleși și râvnitori ai Bisericii, nu numai la Sinodul I Ecumenic pe care îl comemorăm astăzi în calendar, ci și la celelalte șase sinoade ecumenice, care au urmat; bărbați, care au luptat și înfruntat pe toți ereticii, îndeosebi pe Arie, cel care a îndrăznit să coboare tainele dumnezeirii la măsură omenească.

Combătând pe Arie, care nega dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, susținând că a fost un timp când Fiul n-a existat și că El a fost creat din nimic sau dintr-o substanță străină de cea a Tatălui, Sinodul I ecumenic de la Niceea (325) afirmă că  Iisus Hristos este «Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii», deci este Fiul Tatălui în sens propriu, veșnic ca și Tatăl;  Fiul este «de o ființă cu Tatăl» (ὁμoούσιος τῷ Πατρὶ), deci Fiul este Dumnezeu ca și Tatăl; Fiul este Dumnezeu-Creatorul ca și Tatăl, căci prin El «toate s-au făcut».

Cuvântul de învățătură rostit de Părintele Stareț în cadrul Sfintei Liturghii s-a dovedit a fi drept o invitație pentru creștinii prezenți la serviciul divin de a cerceta Scripturile și literatura patristică – calea dreaptă și corectă, care duce la cunoașterea lui Dumnezeu, ca singurul Dumnezeu adevărat, așa cum am auzit și în pericopa evanghelică care s-a citit în această duminică: „Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis”.

De asemenea, PC Părinte Arhim. Siluan a susținut în încheiere următoarele: „Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor minte luminată și înduhovnicită cu care să gândim drept și cu discernământ, ajungând la cunoașterea tainelor dumnezeiești fără a greși, așa cum vorbește în această privință și Sfântul Apostol Pavel: „Omul trupesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă” (I Cor. 2, 14). Amin!”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *