Duminica orbului din naștere prăznuită la Mănăstirea Curchi

Zis-a Domnul: „Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii!“
(Ioan 9,5)

Obștea mănăstirii Curchi dimpreună cu mulțimea de pelerini s-au adunat astăzi, în Duminica a VI-a după Învierea Domnului pentru a realiza în cadrul Sfintei Liturghii o nouă întâlnire şi comuniune cu Domnul Hristos cel răstignit, înviat şi înălţat, căci El este prezent şi lucrător în diferite grade şi moduri, mai întâi prin cuvânt şi apoi prin împărtăşirea cu însuşi Trupul şi Sângele Său.

La fel ca și toate întâlnirile euharistice, Liturghia de astăzi, oficiată de Prea Cuviosul Părinte Arhim. Siluan, Starețul acestui sfânt așezământ monahal, a reprezentat un deosebit prilej şi mijloc de înaintare spre Împărăţia Sfintei Treimi şi în acelaşi timp de pregătire şi trimitere în misiune a credincioșilor prezenți.

Hristos însuşi este Cel care ne conduce spre această Împărăţie prin cuvânt, prin actele liturgice săvârșite în cadrul sfintelor slujbe, dar şi prin puterea Sa pe care ne-o dăruieşte în Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, prin cuminecarea cu Trupul și Sângele Său.

Aceste clipe unice de părtășie duhovnicească au fost împodobite și de cuvântul de învățătură al Părintelui Arhim. Siluan, pe care l-a rostit după momentul citirii pericopei evanghelice.

Explicând pericopa despre minunea vindecării orbului din naștere, PC Părinte Arhim. Siluan a arătat că „fariseii și cărturarii, învățații lui Israel, rămân într-o criminală necredință, în timp ce orbul, un om simplu și neînvățat, un cerșetor și desculț, acest sărac se umple de cea mai curată lumină a credinței, devine recunoscător și-L caută pe Iisus, I se închină și-I mulțumește”.

De asemenea, Starețul a mai subliniat și faptul că „Mântuitorul nostru și-a dat numele de „Lumina lumii”, deoarece El a adus lumină pe pământ, în cele mai grele probleme ale vieții noastre omenești”.

Părintele Arhim. Siluan i-a îndemnat la final pe credincioși să fugă de căderea în orbirea sufletească, care este mai gravă decât cea trupească: „Să fugim, iubiți credincioși, de această robie a orbirii sufletești, căci odată ce cădem în ea ni se întunecă mintea, rațiunea și credința, cărora nici cei mai mari duhovnici nu le găsesc leac, ci să alegăm la apa Siloamului, care este Sfânta noastră Biserică cu Sfintele ei Taine, izvorul harurilor cerești, unde ne curățim de noroiul păcatelor”, a conchis Părintele Stareț.

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Cela ce ești „Lumina lumii”, vino Doamne în mijlocul nostru și luminează Tu ochii sufletelor noastre. Ridică negura păcatelor și scoate-ne din noaptea pierzării, ca să Te cunoaștem pe Tine și să urmăm căile Tale.

Ajută tuturor celor ce nu te-au cunoscut până acum, ca să Te cunoască pe Tine, Lumina cea adevărată, și să se închine și ei, împreună cu noi toți, în vecii vecilor. Amin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *