Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor cei răi)

Iubiți credincioși,

Pilda duminicii a XIII-a după Rusalii, este plină de înțelesuri duhovnicești care se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât și la viața Bisericii. Parabola sau pilda pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o prezintă în Evanghelia acestei zile are o tălmăcire atât de frumoasă, uşor de înţeles pentru noi.

Adeseori, auziţi că lumea este via lui Dumnezeu, cu adevărat, noi suntem via. Ne întrebăm ce este teascul din mijlocul viei? Este Sfântul Altar. Ce este turnul care a fost zidit? Este Sfânta Biserică. Ce este gardul cu care a fost împrejmuit via?  Gardul a fost înlocuit din învăţăturile date de Mântuitorul Hristos. Toţi ne regăsim în această pildă şi Mântuitorul ne cheamă pe toţi ca să moştenim bucuriile Sale şi darurile Sale. Cine sunt slujitorii pe care i-a trimis să ia partea de roade? Cei dintâi slujitori sunt proorocii pe care cei din poporul lui Israel pentru că îi chemau pe oameni la dreptate, la bună cuviinţă, la iubire, nu au suportat glasurile lor.

Pe Isaia l-au tăiat cu ferăstrăul, pe altul l-au ucis cu pietre şi aşa au făcut cei dinainte de Hristos. Au venit şi apostolii. Se spune că au venit mai mulţi decât cei dintâi. Toţi apostolii au fost daţi la moarte. Numai Sfântul Ioan nu a murit de moarte martirică pentru că a stat lângă crucea Domnului, dar şi el a fost dus de împăratul roman să fie pedepsit şi a fost pus într-un vas cu untedelemn încins. Intrat Sfântul Ioan în acel vas, s-a rugat şi untdelemnul cel încins   s-a făcut pentru el ca o baie răcoroasă. De aceea, toţi apostolii au fost batjocoriţi. A venit Fiul lui Dumnezeu, Însuşi să ne cerceteze şi a umblat toată Ţara Sfântă, de la răsărit la apus, de la nord la sud, a vindecat  toţi bolnavii, a dat atâtea învăţături, a hrănit oamenii în pustiu cu pâine şi cu peşti pe care i-a înmulţit.

Iată, cu toate că a făcut atâta bine, a fost condamnat la moarte şi poporul căruia îi făcuse atâta bine, a strigat: „Răstigneşte-L!” Ce s-a petrecut după răstignirea Lui? În loc să ne pedepsească pe noi, oamenii, înaintaşii noştri, am dorit răstignirea lui, El ne aduce bucurie şi mântuire şi dragoste şi pace. Iată, acestea ne aduce Mântuitorul Hristos. Dar, nu tuturor pentru că a venit el însuşi, să cerceteze via sa, să ne cerceteze pe noi, să ne răscumpere pe noi din păcat şi din moarte. Pe cei răi care nu se întorc la Dumnezeu, cu adevărat, îi va pierde cu foc nestins. Pe cei care se întorc de la rău la bine, de la păcat la virtute, de la întuneric la lumină, pe aceştia, Hristos Mântuitorul nostru Care a venit şi a pătimit pentru noi, îi va îmbrăţişa şi îi va duce în locaşurile cele Cereşti.

De aceea, se spune că pe cei răi, cu rău îi va pierde şi via o va da altor lucrători. Nu a mai lăsat moştenirea bunătăţilor la poporul Israel cel îndărătnic, ci numai la cei ce s-au întors cu credinţă la Dumnezeu. A dat via Sa, adică dragostea Sa a dat-o tuturor celor ce primim dragostea lui Dumnezeu. Iată, de ce, noi venim în fiecare sărbătoare şi duminică la biserică pentru că aici vine Dumnezeu să ne dea darurile sale, să ne dea lumina Sa, să ne dea bucuria Sa. Moştenirea lui Dumnezeu este necuprinsă, căci viaţa veşnică pe care a venit să ne-o împărtăşească e o bogăţie necuprinsă de frumuseţi. Către acestea ne cheamă Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi.

El a venit şi ne-a învăţat cum să rodim şi cum să dăm roadele pentru că El cel nevinovat şi atotputernic S-a făcut om şi S-a îmbrăcat în neputinţele noastre să ne înveţe pe noi să ne smerim, să ne jertfim, să fim buni. Dumnezeu ne întâmpină în fiecare duminică şi sărbătoare. Nu întoarceţi spatele, nu luaţi pietrele să aruncaţi asupra Lui, căci pietrele sunt păcatele. Sabia este îndărătnicia. Să luăm lumina lui Hristos prin credinţă. Să luăm dragostea lui Hristos prin jertfă, să luăm bucuria lui Hristos prin venirea la sfintele slujbe, pentru că El Se jertfeşte pentru noi. De aceea, astăzi am venit cu bucurie să vin să vă întâmpin cu cuvinte de îmbărbătare, cu această chemare că  Dumnezeu ne doreşte pe toţi să fim lângă El, să ne dăm ceea ce nu ne trebuie, păcatele noastre şi El să ne dea harul şi lumina Sa ca să putem să intrăm cu Fiul Său în locaşurile cele Cereşti.

Iubiți frați și surori,

Evanghelia de astăzi cheamă pe toți slujitorii Bisericii lui Hristos să cultive „Via Domnului” cu multă responsabilitate. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne bucurăm de harul chemarii Lui, amintindu-ne mereu de pilda talanților, unde se spune că stăpânul care a dăruit talanții, lauda pe lucratorii cinstiți și harnici, zicând: „Servitor bun, intră întru bucuria Domnului tau” (Mt. 25, 23). Amin!

Arhimandrit SILUAN (Șalari)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *