Duminica a VIII-a după Rusalii – (Înmulţirea pâinilor), la Mănăstirea Curchi

În Duminica a VIII-a după Rusalii – Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a oficiat sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

La Sfânta Liturghie s-a citit pericopa din Evanghelia după Matei 14, 14 – 22:

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus, însă, le-a răspuns: N-au trebuință să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Și El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Și poruncind să se aşeze mulțimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, și privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.

Sfânta Evanghelie din Duminica a VIII-a după Rusalii – numită și Evanghelia înmulțirii pâinilor și peștilor, relatează minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos după ce mai întâi a săturat mulțimile cu hrana cuvântului lui Dumnezeu care ajută pe om să înțeleagă rostul vieții sale pe pământ și viitorul său ceresc.

În duminica aceasta ni se amintește despre înmulțirea pîinilor în pustie. Și n-ar fi corect dacă am crede că e vorba doar despre una din multele minuni pe care le-a făcut Hristos. Nu avea și nu are nevoie până în prezent să facă o minune doar așa, de ochii lumii, după cum îl îndemnau chiar și unii din frații și rudele Lui.

Orice faptă, orice cuvânt al lui Hristos era plin de sens. La prima vedere putem observa doar minunea însăși, înmulțirea pîinilor și a peștilor și săturarea a cinci mii de bărbați în afară de femei și copii. Și oare asta ar fi o problemă pentru Cel care a zidit toate numai cu cuvântul? Sau ar trebui să amintim încă o dată despre mila și durerea ce o avea pentru poporul care se asemăna cu o turmă fără păstor? Nu. Mai degrab e vorba despre o responsabilitate pe care Domnul Hristos încearcă      s-o pună pe  umerii apostolilor, iar nouă să ne amintească despre ea de fiecare dată, ca unor ce avem menirea să fim lumina lumii si sarea pământului. (Matei 5. 13-14). Apostolii au venit la Iisus și I-au zis: „Locul e pustiu și vremea iată a trecut; deci slobozește mulțimea să se ducă în sate,       să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a zis: dați-le voi să mănânce!” (Matei 14.16)

Porunca „Daţi-le voi să mănânce!”, implică două aspecte capitale:

  1. Datoria prioritară a slujitorilor hirotoniţi de a oferi credincioşilor Sfintele Taine şi învăţătura evanghelică, deodată cu celelalte daruri ale Bisericii, inclusiv de a fi exemple în săvârşirea actelor de milostenie;
  2. Datoria credincioşilor simpli de a răspândi mai departe învăţătura sfântă, în mediul în care vieţuiesc şi de a face neobosit acte de caritate, atât prin intermediul Bisericii, cât şi în particular, cu timp şi fără timp.

Aceste datorii se impun din ce în ce mai mult astăzi, în condiţiile în care lumea ni se înfăţişează tot mai subnutrită, spiritual şi material. Puţină, nu multă atenţie ne trebuie ca să auzim glasul tainic al Domnului care strigă neîncetat conştiinţei noastre: „Daţi-le voi să mănânce!” – (pr. Vasile Gordon)

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii corului Mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *