„De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede” Duminica a VII-a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană

„Nu se clatină în credinţă cel care se sprijină cu tărie pe cuvântul Domnului.”

În Duminica a șaptea după Cincizecime, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii Moldove, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în scuarul Catedralei Mitropolitane “Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Pericopa evanghelică a vindecării celor doi orbi și a unui mut din Capernaum (Matei 9, 27-35) ne arată că nu suntem singuri în suferință, pentru că Domnul Iisus Hristos Însuși este aproape și solidar cu noi, cu toți cei care suferim. Intr-un fel sau altul toți suferim și suntem bolnavi. Unii au neputințe trupești, alții suferă de boli mai grave, cele ale sufletului.

Mântuirea sau vindecareа sufletească este darul lui Dumnezeu dаt celui care îl dorește, îl cere şi îl cultivă. Iar credința este puterea sufletească prin care intrăm în legătură şi ne punem la dispoziția Celui care ne-a creat. Ea nu este rezultatul studiului sau al cercetării, ci expresiа încredințării lăuntrice primită ca urmare a deschiderii către lumea lui Dumnezeu. Omul necredincios nu este capabil să primească darul tămăduirii pentru că nu poate intra în legătură cu Cel care poate vindeca de orbirea păcatului: Hristos – Lumina şi Viaţa oamenilor.

„Dacă vrem să fim vindecați să ne luăm locul care ni se potriveşte, acela care se află la picioarele Domnului nostru şi să cerem, căzând la picioarele Lui, mila Sa. Să conștientizăm că nu ne mântuim pentru că suntem vrednici, ci întrucât există Cineva care ne iubeşte, care-și dorește vindecarea și mântuirea noastră”, ne spune pr. Varnava Iankos.

Evan­ghe­­lia de astăzi, alcătuită numai din câteva versete, trebuie să ne întărim credinţa în re­alita­tea şi adevărul minu­ni­lor Mân­tu­itorului. Şi cu noi se pot întâmpla mi­nuni, chiar şi astăzi, dar cu o a­numită con­di­ţie: să putem şi noi răspunde la întrebarea: Crezi tu că pot Eu să fac a­ceas­ta?, cu răspunsul: Da, Doam­ne! Atunci în mod sigur răs­punsul de la Dum­nezeu va veni: Fie după cre­dinţa ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *